Instant lutrija '12 po 15.000 kn'

IHL-17 je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik saznaje rezultat igre skidanjem emulzije sa polja koja se nalaze na licu srećke.

Cijena pojedine srećke IHL-17 je 15,00 kuna. Fond dobitaka iznosi 68,89% od novčane vrijednosti emisije umanjene za obvezu naknade za priređivanje ili 9.300.300,00 kuna.

Na srećki se, po skidanju emulzije s polja za igru, otkriva 12 manjih polja za 12 igara oznaka IGRA 1 - IGRA 12. U svakoj igri otisnuta su 2 simbola i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak. Ako se u istoj igri otkriju dva istovjetna simbola ostvaren je mogući pripadajući pojedinačni dobitak za tu igru.

Osim navedenog, na srećki se po skidanju emulzije, otkriva i 1 središnje polje oznake OSVOJI DUPLO u kojem je otisnut 1 simbol. Ako se u polju OSVOJI DUPLO otkrije simbol - multiplikator X2 svaki ostvareni pripadajući pojedinačni dobitak u igrama oznaka IGRA 1 – IGRA 12 se množi sa 2. Ukoliko se u polju OSVOJI DUPLO otkrije drugi simbol iznosi ostvarenih pripadajućih pojedinačnih dobitaka u igrama oznaka IGRA 1 – IGRA 12 ostaju nepromijenjeni.

Ako se u pojedinoj igri oznake IGRA 1 – IGRA 12 nalaze dva različita simbola, nije ostvaren mogući pripadajući dobitak za tu igru.
Ako se u polju OSVOJI DUPLO otkrije simbol X2, a u igrama oznaka IGRA 1 – IGRA 12 nije ostvaren nijedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak takva srećka nije dobitna.


U prodaji do 5.4.2021. godine.
  • IHL17_435.jpg
  • IHL17_2_435.jpg