Kako igrati?

Odaberite svoj pomoćni listić Bingo 15 od 90, izaberite dodatne igre Bingo plus i Bingo 24 od 75, uplatite i čuvajte potvrdu o uplati. Pomoćni listić Binga možete koristiti više puta ili pri svakoj uplati možete zatražiti novi listić; izbor prepuštamo vama. Ako želite odigrati za više kola unaprijed samo znakom "X" označite broj kola u kojima želite sudjelovati.

Bingo 15 od 90 pratite ponedjeljkom u 18:20 sati na HTV2, a listić odigrajte na prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije, ovlaštenih partnera ili na www.lutrija.hr.

Ako propustite izvlačenje na televiziji, izvučene brojeve možete saznati na teletekst stranicama HTV-a (793) i govornom automatu, a dobitnost potvrde na prodajnim mjestima i internet stranicama Hrvatske Lutrije te SMS provjerom koda sa potvrde (613136 - cijena 1,86 kn/sms).

Na licu svakog pomoćnog listića nalazi se šest (6) kombinacija. Svaka kombinacija se sastoji od petnaest (15) različitih brojeva, iz niza od 1 do 90, a u svakoj kombinaciji možete ostvariti neki od dobitaka.

1. dobitak prve vrste - BINGO 
  
Ako je na jednoj od kombinacija ispisanih na potvrdi pogođeno svih petnaest do tada izvučenih brojeva, počevši od:

  • 15. (petnaestog) do zaključno 33. (tridesettrećeg) izvučenog broja ostvaruje se dobitak SUPERBINGO 33.
  • 34. (tridesetčetvrtog) do zaključno 36. (tridesetšestog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 36.
  • 37. (tridesetsedmog) do zaključno 39. (tridesetdevetog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 39.
  • 40. (četrdesetog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 40+.

  
2. dobitak druge vrste - DESET POGODAKA 
  
Ostvaruje se zaključno sa 35. (tridesetpetim) izvučenim brojem ili kada je ostvaren dobitak SUPERBINGO 33 odnosno BINGO 36 prije 35. izvučenog broja, ako je pogođeno svih 10 brojeva u bilo koja dva od tri reda kombinacije ispisane na potvrdi. 

3. dobitak treće vrste - PET POGODAKA 
  
Ostvaruje se zaključno sa 35. (tridesetpetim) izvučenim brojem ili kada je ostvaren dobitak  SUPERBINGO 33 odnosno BINGO 36 prije 35. izvučenog broja, ako je pogođeno svih 5 brojeva u bilo kojem redu kombinacije ispisane na potvrdi.

Isplata
Isplata u iznosu do 30.000,00 kn po pojedinačnom dobitku, obavlja se u pravilu na uplatnom mjestu na kojem je igra uplaćena. Isplata u iznosu do 1.000.000,00 kn po pojedinačnom dobitku obavlja se u regionalnim sjedištima priređivača, a svih dobitaka u sjedištu priređivača u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72.
Isplata dobitaka obavlja se u roku od 60 dana od dana javnog izvlačenja.
 
Serijski broj
Svaki pomoćni listić ima svoj serijski broj. On se sastoji od serije (tri znamenke) i rednog broja (sedam znamenki). Kontrolni broj (jedna znamenka) nije sastavni dio serijskog broja već služi samo kao kontrola pri unosu serijskog broja.
 
Pripadajuća potvrda o uplati
Uplata putem ON-LINE sustava počinje autorizacijom pomoćnog listića, a završava izdavanjem potvrde o uplati. Pomoćni listić ne može poslužiti kao dokaz za sudjelovanje u igri. Dokaz za sudjelovanje u igri isključivo je potvrda o uplati. Na potvrdi se moraju nalaziti iste kombinacije brojeva i isti serijski broj kao i na pomoćnom listiću.