Kako igrati?

Odaberite svoj pomoćni listić Bingo 15 od 90, izaberite dodatne igre Bingo plus i Bingo 24 od 75, uplatite i čuvajte potvrdu o uplati. Pomoćni listić Binga možete koristiti više puta ili pri svakoj uplati možete zatražiti novi listić; izbor prepuštamo vama. Ako želite odigrati za više kola unaprijed samo znakom "X" označite broj kola u kojima želite sudjelovati.Bingo 15 od 90 pratite ponedjeljkom u 18:20 sati na HTV2, a listić odigrajte na prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije, ovlaštenih partnera ili na www.lutrija.hr.

Ako propustite izvlačenje na televiziji, izvučene brojeve možete saznati na teletekst stranicama HTV-a (793) i govornom automatu, a dobitnost potvrde na prodajnim mjestima i internet stranicama Hrvatske Lutrije te SMS provjerom koda sa potvrde (613136 - cijena 1,86 kn/sms).

 objasnjenje_bingo.jpg

Na licu svakog pomoćnog listića nalazi se šest (6) kombinacija. Svaka kombinacija se sastoji od petnaest (15) različitih brojeva, iz niza od 1 do 90, a u svakoj kombinaciji možete ostvariti neki od dobitaka.

1. dobitak prve vrste - BINGO 
  
Ako je na jednoj od kombinacija ispisanih na potvrdi pogođeno svih petnaest do tada izvučenih brojeva, počevši od:

  • 15. (petnaestog) do zaključno 30. (tridesetog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak SUPERBINGO. Iznos SUPERBINGA sastoji se od fonda dobitka SUPERBINGO, fonda  dobitka BINGA 33 i fonda dobitka BINGO tekućeg kola
  • 31. (tridesetprvog) izvučenog broja do zaključno 33. (tridesettrećeg) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 33. Iznos BINGA 33 sastoji se od fonda dobitka BINGO tekućeg kola i fonda dobitka BINGO 33,
  • 34. (tridesetčetvrtog) do zaključno 36. (tridesetšestog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 36. Iznos BINGA 36 iznosi 1.000.000,00 kn, a sastoji se od 100% fonda dobitka BINGO tekućeg kola te razlike do iznosa od 1.000.000,00 kn koja se u tom slučaju podmiruje iz fonda dobitka  BINGO 33,
  • 37. (tridesetsedmog) do zaključno 39. (tridesetdevetog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 39. Iznos BINGA 39 sastoji se od 50% fonda dobitka BINGO tekućeg kola,
  • 40. (četrdesetog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 40+. Iznos BINGA 40+ sastoji se od 45% fonda dobitka BINGO tekućeg kola. 

Dobitak BINGO 40+ iznosi 500.000,00 kn ukoliko se ostvari:

  • samo i isključivo u prvom izvlačenju pojedinog kalendarskog mjeseca na 42. izvučenom broju ili,
  • samo i isključivo u drugom izvlačenju pojedinog kalendarskog mjeseca na 43. izvučenom broju ili,
  • samo i isključivo u trećem izvlačenju pojedinog kalendarskog mjeseca na 44. izvučenom broju ili,
  • samo i isključivo u četvrtom izvlačenju pojedinog kalendarskog mjeseca na 45. izvučenom broju ili,
  • samo i isključivo u petom izvlačenju pojedinog kalendarskog mjeseca isključivo na 46. izvučenom broju. 

U slučaju kada se dobitak BINGO 40+ ostvari na način kako je prethodno navedeno iznos BINGA 40+ sastoji se od 100% fonda dobitka BINGO tekućeg kola te razlike do iznosa od 500.000 kn koja se u tom slučaju podmiruje iz fonda dobitka BINGO 33. 
Iznos pojedinog dobitka utvrđuje se tako da se dio fonda dobitaka ili iznos namijenjen za tu vrstu dobitaka podijeli ukupnim brojem dobitaka te vrste. 
Neostvareni dio fonda dobitka BINGO jest dio fonda dobitka BINGO koji preostane ukoliko se u kolu ostvare dobici: BINGO 39  ili BINGO 40+. 
Neostvareni dio fonda dobitka BINGO prenosi se u fond dobitka SUPERBINGO, odnosno fond dobitka BINGO 33, na način da se 40% neostvarenog iznosa fonda BINGO tekućeg kola prenosi u fond dobitka SUPERBINGO, a 60% neostvarenog iznosa fonda dobitka BINGO tekućeg kola prenosi u fond dobitka BINGO 33.    
Priređivač može posebnom odlukom jamčiti najniži iznos dobitka SUPERBINGO i BINGO 33 kao i povećati dobitke bilo koje vrste (npr. jamčeni dobitak „deset  pogodaka“, jamčeni dobitak „pet pogodaka“).
  
2. dobitak druge vrste - DESET POGODAKA 
  
Ostvaruje se zaključno sa 35. (tridesetpetim) izvučenim brojem ili kada je ostvaren dobitak 
SUPERBINGO ili BINGO 33 odnosno BINGO 36 prije 35. izvučenog broja, ako je pogođeno svih 10 brojeva u bilo koja dva od tri reda kombinacije ispisane na potvrdi. 

3. dobitak treće vrste - PET POGODAKA 
  
Ostvaruje se zaključno sa 35. (tridesetpetim) izvučenim brojem ili kada je ostvaren dobitak  SUPERBINGO ili BINGO 33 odnosno BINGO 36 prije 35. izvučenog broja, ako je pogođeno svih 5 brojeva u bilo kojem redu kombinacije ispisane na potvrdi.

Isplata
Isplata u iznosu do 30.000,00 kn po pojedinačnom dobitku, obavlja se u pravilu na uplatnom mjestu na kojem je igra uplaćena. Isplata u iznosu do 1.000.000,00 kn po pojedinačnom dobitku obavlja se u regionalnim sjedištima priređivača, a svih dobitaka u sjedištu priređivača u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72.
Isplata dobitaka obavlja se u roku od 60 dana od dana javnog izvlačenja.
 
Serijski broj
Svaki pomoćni listić ima svoj serijski broj. On se sastoji od serije (tri znamenke) i rednog broja (sedam znamenki). Kontrolni broj (jedna znamenka) nije sastavni dio serijskog broja već služi samo kao kontrola pri unosu serijskog broja.
 
Pripadajuća potvrda o uplati
Uplata putem ON-LINE sustava počinje autorizacijom pomoćnog listića, a završava izdavanjem potvrde o uplati. Pomoćni listić ne može poslužiti kao dokaz za sudjelovanje u igri. Dokaz za sudjelovanje u igri isključivo je potvrda o uplati. Na potvrdi se moraju nalaziti iste kombinacije brojeva i isti serijski broj kao i na pomoćnom listiću.