Bonus igre

Priređivač može posebnom odlukom u pojedino izvlačenje (ili više njih) uvesti bonuse za igrače.

Vrste bonusa:

Jackpot - tijekom svakog izvlačenja generira se i objavljuje četveroslovni kod. Ukoliko igrač na svojoj potvrdi o uplati ima kod identičan objavljenom, osvaja dobitak u skladu s odlukom priređivača.
Ako u pojedinom izvlačenju ima više dobitnih potvrda s kodom identičnim onom koji je objavljen za to izvlačenje, iznos dobitka se dijeli na jednake dijelove razmjerno broju dobitnih potvrda.
Priređivač može posebnom odlukom jamčiti najniži iznos dobitka Jackpot.

Bonus igra – slučajnim se odabirom definira izvlačenje u kojem se svi dobici osim dobitka Jackpot udvostručuju. Takvo je izvlačenje, u pravilu, označeno promjenom boje pozadine ili nekim drugim efektom jasno vidljivim igraču.

+5 kuglica - nakon što se u igri Mojih 6 izvuče 35 brojeva, od preostalih se brojeva izvlači dodatnih 5 brojeva. Ukoliko igrač u redovnom dijelu igre Mojih 6 nije ostvario dobitak, a ostvari dobitak sa izvučenim 36. pa do zaključno 40. broja, ostvaruje povrat uplaćenih sredstava. Navedeno se odnosi samo na igru Mojih 6 te nije primjenjivo za druge vrste igara.

Djetelina – tijekom svakog izvlačenja, nakon zaključenja uplate, slučajnim se odabirom simbolom djeteline označavaju dva mjesta od 6. do 35. izvučenog broja. Ukoliko igrač na svojoj dobitnoj potvrdi ima broj koji je označen simbolom djeteline, njegov se dobitak udvostručuje. Ukoliko igrač na svojoj dobitnoj potvrdi ima dva broja označena simbolom djeteline, dobitak se utrostručuje.
U ovoj bonus igri udvostručuju, odnosno utrostručuju se svi dobici ostvareni samo u igri Mojih 6. Igrači informaciju o bonus igrama dobivaju isključivo nakon zaključenja uplata za pojedino izvlačenje.