Instant lutrija IHL-20 'Brzih 1.000 kn'

IHL-20 'Brzih 1.000 kn' je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik saznaje rezultat igre skidanjem emulzije sa polja koja se nalaze na licu srećke.

Na srećki se ispod emulzije nalazi 20 manjih polja. U svakom manjem polju otisnut je jedan simbol i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak.
Ako je u manjem polju otkriven simbol hrpe novčića i tekst DOBITAK ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak.
Ako je u manjem polju otkriven simbol 2X i tekst 2PUTA ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u dvostrukom iznosu.
Ako je u manjem polju otkriven simbol 5X i tekst 5PUTA ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u peterostrukom iznosu.
Ako je u manjem polju otkriven simbol vatrometa i tekst BRZIH 1.000 odmah je ostvaren dobitak u iznosu od 1.000,00 kn.
U slučaju da se u pojedinom od navedenih polja, po skidanju emulzije, nalaze različiti simboli od gore navedenih igrač nije ostvario dobitak.
Na istoj srećki moguće je ostvariti do 20 dobitaka. Ukupni dobitak na srećki je zbroj svih ostvarenih dobitaka. 
 
U prodaji do 1.8.2021. godine.
  • Brzih_1000_435_1.jpg
  • Brzih_1000_435_2.jpg