Instant lutrija IHL-22 'Brzih 500 kn - 2'

Instant lutrija IHL-22 'Brzih 500 kn - 2' je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik saznaje rezultat igre skidanjem emulzije sa polja koja se nalaze na licu srećke.

Na srećki se ispod emulzije nalazi 10 manjih polja. U svakom manjem polju otisnut je jedan simbol i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak.
Ako je u manjem polju otkriven simbol hrpe novčića i tekst DOBITAK ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak.
Ako je u manjem polju otkriven simbol 2X i tekst 2PUTA ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u dvostrukom iznosu.
Ako je u manjem polju otkriven simbol vatrometa i tekst BRZIH500 odmah je ostvaren dobitak u iznosu od 500,00 kn.
U slučaju da se u pojedinom od navedenih polja, po skidanju emulzije, nalaze različiti simboli od gore navedenih igrač nije ostvario dobitak.
Iznosi navedeni u manjim poljima nisu međusobno u nikakvoj vezi i odnose se samo i isključivo na polje u sklopu kojeg su navedeni.
Simboli koji su otisnuti na emulziji nisu u nikakvoj vezi sa simbolima i pripadajućim dobicima otisnutima ispod iste.
Na pojedinoj srećki moguće je ostvariti više dobitaka. Ukoliko je ostvareno više dobitaka, ukupan dobitak na srećki čini zbroj svih ostvarenih pojedinačnih dobitaka.

U prodaji do 5.4.2021. godine.
  • BRZIH-500_a_435.jpg
  • BRZIH-500_b_435.jpg