Prigodna lutrija IL-32 'BubaMara'

IL-32 je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik  saznaje rezultat igre (dobitak) skidanjem emulzije sa polja koje se nalazi na licu srećke.

Cijena pojedine srećke IL-32 je 10,00 kuna.

Na srećki je jedno polje za igru prekriveno emulzijom na kojoj je u deset redova ukupno deset puta otisnut tekst DOBITAK.

Skidanjem emulzije sa polja za igru otkriva se deset redova. U svakom redu otisnut je jedan simbol i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak. Ako je u redu otkriven simbol djeteline i tekst DOBITAK ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu. Ako je u redu otkriven simbol bubamare i tekst DOBITAKx2 ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu u dvostrukom iznosu. Ako u redu nije otkriven niti simbol djeteline niti simbol bubamare nije ostvaren mogući pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu.

Na pojedinoj srećki moguće je ostvariti više dobitaka. Ukoliko je ostvareno više  dobitaka, ukupan dobitak po srećki čini zbroj ostvarenih pojedinačnih dobitaka. 
 
U prodaji do 2.8.2019.

Osvoji do 100.000,00 kn!

  • IL32 Bubmara_435_1.jpg
  • IL32 Bubmara_435_2.jpg
  • IL32 Bubmara_435_3.jpg
  • IL32 Bubmara_435_4.jpg
fotka_04.jpg

Kako se registrirati?

4 koraka registracije - tako lako! A zapnete li, tu smo svaki dan od 7 do 23h!
registracija