Instant lutrija 'Crni biseri'

IHL-13 je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik saznaje rezultat igre skidanjem emulzije.

Cijena pojedine srećke je 15,00 kuna. Fond dobitaka iznosi 68,90% od novčane vrijednosti emisije umanjene za obvezu naknade za priređivanje ili 9.301.000,00 kuna.

Skidanjem emulzije sa polja za igru otkriva se petnaest redova. U svakom redu otisnut je jedan simbol i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak.

Ako je u redu otkriven simbol školjke i tekst DOBITAK ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu.

Ako je u redu otkriven simbol biserne ogrlice i tekst DOBITAK x 5 ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu u peterostrukom iznosu.

Na pojedinoj srećki moguće je ostvariti više dobitaka. Ukoliko je ostvareno više  dobitaka, ukupan dobitak po srećki čini zbroj ostvarenih pojedinačnih dobitaka.

Prosječna vjerojatnost ostvarivanja dobitka je 1:3,90.

U prodaji do 3.1.2020.
  • biseri_435_1.jpg
  • biseri_435_2.jpg