Osnovne informacije

Izvlačenje
Svaki dan putem generatora slučajnih brojeva (GSB)
14:30 (uplate se primaju do 14:00 sati)
20:30 (uplate se primaju do 20:00 sati)

Uplata putem interneta
Svaki dan od 0 do 24 sata