Društveno odgovorno poslovanje predstavlja praksu dragovoljnog, pozitivnog djelovanja u društvu i prema društvu

Naš cilj nije samo uspješno poslovanje već i pronalaženje načina kako dati svoj doprinos široj društvenoj zajednici. Prepoznavši da je poželjno sudjelovati u akcijama dobročinstva, Hrvatska Lutrija po uzoru na dobru praksu srodnih i uspješnih tvrtki u Europi i u svijetu redovito i uspješno sudjeluje u akcijama opće dobrobiti i financijski podupire vrijedne projekte u različitim područjima djelatnosti. Područje dobrotvornog djelovanja je široko, od financiranja potreba mladih i sporta, kulture i umjetnosti do obrazovanja i znanosti te humanitarnog djelovanja i zaštite zdravlja. Time se u konačnici povećava ne samo ugled tvrtke, već obogaćuje i unapređuje cijelo društvo i kvaliteta društva.

DONACIJE:

Postupak dodjele donacija započinje raspisivanjem javnog natječaja/javnog poziva kojem prethodi Odluka o raspisivanju natječaja, koju donosi Uprava.

No, dio sredstva Hrvatske Lutrije i sredstva drugih priređivača igara na sreću raspoređuju se 'Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću'
 
Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću, određenih člankom 8. stavkom 2. Zakona. 


SPONZORSTVA

Postupak sponzoriranja započinje objavom javnog natječaja/poziva ili podnošenjem pisanog zahtjeva za sponzorstvom. 

Upute za prijavitelje:


Zahtjevi za sponzorstva zaprimaju se tijekom cijele godine, a iste je potrebno poslati najmanje 30 dana prije planiranog datuma održavanja događaja ili pokretanja projekta.
Zahtjev se podnosi elektronskom poštom na sponzorstva@lutrija.hr, poštom na adresu:

Hrvatska Lutrija
Ulica grada Vukovara 72
10000 Zagreb
s naznakom „Sponzorstva“
 
Programska područja projektnih aktivnosti u sklopu kojih će Hrvatska Lutrija razmatrati pristigle prijave za dodjelu sponzorstva su:

                1. Humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava,
                2. Zaštita okoliša,
                3. Obrazovanje, znanost i odgoj,
                4. Sport,
                5. Kultura, kulturna baština i umjetnost. 
  
 
Zahtjev za dodjelu sponzorstva - (obrazac je potrebno ispuniti na računalu) potrebno je priložiti:

  • ponudu sponzorskih paketa
  • ostalu dokumentaciju traženu u Zahtjevu

Hrvatska Lutrija  odlučuje o ponudi za sponzorstvo u postupku koji će se provoditi sukladno unutarnjem ustroju društva vodeći se načelima:

  • opravdanosti ponude od strane podnositelja svojim dosadašnjim radom i/ili rezultatima;
  • prosudbi kvalitete projekta;
  • stupnju korisnosti za lokalnu ili širu društvenu zajednicu, pogotovo na područjima od poslovnog interesa HL-a;
  • komercijalnoj isplativosti projekta (promoviranju i podupiranju brenda Društva, marketinških akcija itd.);
  • ostvarivanju pozitivne percepcije Društva u javnosti.

Korisnik sponzorstva ne može biti fizička osoba.

Hrvatska Lutrija  nema obvezu obrazlaganja svoje odluke o neprihvaćanju ili umanjenju molbe/zahtjeva za sponzorstvom.

S korisnikom sponzorstva sklopit će se Ugovor o sponzorstvu u kojem će biti regulirane međusobne obveze i prava.

Hvala što ste nas uvrstili na listu potencijalnih partnera (sponzora).