Društveno odgovorno priređivanje

U današnje vrijeme društvena odgovornost je obveza svih koji posluju. Cilj društveno odgovornog poslovanja je porast profita, ali na način da taj porast u stopu prati i porast pozitivnog utjecaja poslovne organizacije na samo društvo, naravno uz minimiziranje negativnih utjecaja. Organizacije koje se obvežu na društveno odgovorno poslovanje žele uspjeti, ali ne pod svaku cijenu! One nastoje postići ravnotežu između ekonomskog interesa (profita) i organizacijske odgovornosti prema društvu u cijelosti.

Odgovornost je ključno pitanje u priređivanju igara na sreću i praćenju društvenih posljedica. Mnogi stručnjaci i znanstvenici zaključuju da nije problem u samom igranju već u prekomjernom ili kompulzivnom igranju, a svi se slažu da je krajnji cilj prevencija takvog igranja. Iako se kod odgovornog igranja ne može zanemariti krajnja odluka i odgovornost pojedinca za vlastite akcije, važno je osvijestiti da je dio odgovornosti i na priređivaču igara na sreću.

Cilj je omogućiti igračima da donose informirane odluke o svom sudjelovanju u igri, a ako se pojave štetne posljedice igranja, igračima olakšati pristup i kontakt s institucijama koje pružaju stručnu pomoć. Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj Lutriji vidljivo je prvenstveno kroz odgovorno priređivanje igara.

Priređivati igre na društveno odgovoran način znači, prvenstveno, zadovoljenje potrebe za igrama na sreću u sigurnom, legalnom, tehnološki suvremenim uvjetima, vodeći računa da spriječimo ili bar minimaliziramo moguće štetne posljedice priređivanja igara na društvo. Hrvatska Lutrija je članica Udruženja europskih lutrija (The European Lotteries) i Udruženja lutrija svijeta (World Lottery Association). Oba ta udruženja određuju standarde odgovornog priređivanja igara na sreću.

Dokumente koji određuju te i takve standarde Hrvatska Lutrija je potpisala, a ideje i principe koji se u tim dokumentima nalaze HL primjenjuje u čitavom svom radu i poslovanju. Društvena odgovornost, odnosno odgovornost prema zajednici temeljna je vodilja svih zaposlenika Hrvatske Lutrije, kako u radu i priređivanju igara, tako i u odnosu prema igračima.

Odgovorno priređivanje ukratko znači da se dijelovima društva kojima je to potrebno, putem raznih projekata i inicijativa, vrati dio novca prikupljenog u igrama na sreću. Odgovorno priređivanje igara na sreću također znači prevenciju ovisničkog ponašanja te priređivanje igara na sreću na način da se ne potiče ovisničko ponašanje.