Instant lutrija IHL-49 'Božićna srećka'

Instant lutrija IHL-49 'Božićna srećka' je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik saznaje rezultat igre skidanjem emulzije sa polja koja se nalaze na licu srećke.

Na srećki su 24 polja za igru. Skidanjem emulzije sa svakog polja za igru otkriva se jedan simbol i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak. Ako je u polju otkriven simbol božićne jelke i tekst DOBITAK ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak za taj simbol. Ako nije otkriven simbol božićne jelke nije ostvaren mogući pripadajući pojedinačni dobitak za taj simbol.

Simboli koji su otisnuti na emulziji nisu u nikakvoj vezi sa simbolima i pripadajućim dobicima otisnutima ispod iste. Na pojedinoj srećki moguće je ostvariti do 24 pojedinačna dobitka. Ukoliko je ostvareno više dobitaka, ukupan dobitak na srećki čini zbroj svih ostvarenih pojedinačnih dobitaka.

U prodaji do 5.2.2021. godine.

  • Croatia_49-Christmas-Advent_2_435.jpg
  • Croatia_49-Christmas-Advent_435.jpg