Instant lutrija IHL-47 Bubamara

Instant lutrija IHL-47 Bubamara je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik saznaje rezultat igre skidanjem emulzije sa polja koje se nalazi na licu srećke.

Skidanjem emulzije sa polja za igru otkriva se 10 redova. U svakom redu otisnut je jedan simbol i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak. Ako je u redu otkriven simbol djeteline i tekst DOBITAK ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu. Ako je u redu otkriven simbol bubamare i tekst DOBITAKx2 ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu u dvostrukom iznosu. Ako u redu nije otkriven ni simbol djeteline ni simbol bubamare nije ostvaren mogući pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu.

Simboli koji su otisnuti na emulziji nisu u nikakvoj vezi sa simbolima i pripadajućim dobicima otisnutima ispod iste. Na pojedinoj srećki moguće je ostvariti do 10 pojedinačnih dobitaka. Ukoliko je ostvareno više dobitaka, ukupan dobitak na srećki čini zbroj svih ostvarenih pojedinačnih dobitaka.

U prodaji do 5.9.2021. godine.

  • Croatia_IHL47-Bubamara-1.jpg
  • Croatia_IHL47-Bubamara-2.jpg