Instant lutrija IHL-48 Srećko

Instant lutrija IHL-48 Srećko je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik saznaje rezultat igre skidanjem emulzije sa polja koja se nalaze na licu srećke.

Skidanjem emulzije sa polja za igru, otkrivaju se 4 reda. U svakome redu otisnuta su 3 simbola i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak. Ukoliko se po skidanju emulzije u istom redu otkriju 3 istovjetna simbola, ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu. Ako se u istom redu nalaze tri različita simbola ili 2 istovjetna i jedan različiti simbol, nije ostvaren pripadajući pojedinačni dobitak za taj red.

Simboli koji su otisnuti na emulziji nisu u nikakvoj vezi sa simbolima i pripadajućim dobicima otisnutima ispod iste. Na pojedinoj srećki moguće je ostvariti do 4 pojedinačna dobitaka. Ukoliko je ostvareno više dobitaka, ukupan dobitak na srećki čini zbroj svih ostvarenih pojedinačnih dobitaka.

U prodaji do 5.9.2021. godine.
  • Croatia_IHL48-Srecko-1.jpg
  • Croatia_IHL48-Srecko-2.jpg