Certifikat ISO 27001:2005

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO – International Organization for Standardization) je najveće međunarodno tijelo za razvoj i uspostavu međunarodnih standarada, koje se sastoji od predstavnika raznih nacionalnih organizacija za standarde.

ISO/IEC 27001:2005 je standard za upravljanje informacijskom sigurnošću u čijem kontekstu pojam informacija uključuje sve oblike podataka, dokumenata, poruka, komunikacija, razmjena informacija i zapisa, od digitalnih podataka i e-mail-a do fax-eva i telefonskih razgovora.

Ovaj standard sadrži opis najbolje svjetske prakse na području sigurnosti informacija te pruža metodologiju uspostavljanja i održavanja sustava informacijske sigurnosti u sve vrste organizacija. Usklađivanjem i uspješnom certifikacijom prema ovom standardu, svaka organizacija dokazuje da uspješno upravlja integritetom, povjerljivošću i dostupnošću svojih informacija.