Društveno odgovorno poslovanje u HL

Hrvatska Lutrija dobitnik je priznanja za uspješno popunjen upitnik Indeks DOP-a za 2018. godinu 

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) je organizacija u sklopu Hrvatske gospodarske komore, koju su hrvatska poduzeća osnovala 1997. godine. Tijekom godina HR PSOR promiče primjenu koncepta održivog razvoja u hrvatskom gospodarstvu kroz suradnju i dijalog svih sektora u društvu. 

Cilj Indeksa DOP-a je omogućiti pouzdanu godišnju usporednu procjenu najuspješnijih hrvatskih poduzeća s obzirom na njihovu odgovornost i primjenu načela održivog poslovanja, afirmirati najbolje domaće prakse, a poduzećima olakšati praćenje učinaka u ekonomskoj, društvenoj i okolišnoj dimenziji i izvještavanje o DOP-u. Zahvaljujući Indeksu DOP-a poduzeća dobivaju jasnu sliku o vrijednosti svojih dosadašnjih napora u održivom poslovanju te o područjima u kojima mogu dodatno napredovati.

Metodologija za utvrđivanje dobitnika Indeksa DOP-a definira niz kriterija za ocjenjivanje dobrovoljnih praksi hrvatskih tvrtki u šest osnovnih područja: ekonomska održivost, uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, radna okolina, zaštita okoliša, tržišni iznosi i odnosi sa zajednicom.