Javni poziv

JAVNI POZIV ZA DODJELU PRAVA ZA KORIŠTENJE SUČELJA ZA PROGRAMIRANJE APLIKACIJA ZA PRIPREMU LUTRIJSKIH IGARA

Članak 1.

Zainteresirani subjekti pozivaju se podnijeti prijedloge poslovnog modela za korištenje sučelja za programiranje ( u nastavku teksta: Sučelje HL-a) aplikacija za pripremu lutrijskih igara u svrhu razvoja pripremnih terminala za igre na sreću (u nastavku: Pripremni terminali) sukladno uvjetima iz ovog poziva.

Članak 2.

Prijedlog poslovnog modela koji će se uzimati u razmatranje moraju biti razrađeni na način da je obveza zainteresiranog subjekta:
1.     preuzimanje svih troškova razvoja i održavanja potrebnog sofvera (backend i/ili frontend) za pripremu lutrijskih igara, nabave i/ili razvoja potrebnog hardvera, svih troškova integracije aplikacije sa sustavom poslovnog partnera kao i sve troškove eventualnih integracija i preinaka sustava igara Hrvatske Lutrije d.o.o.
2.     osiguravanje mogućnosti  implementiranja novih lutrijskih igara u Sustav za pripremu u roku od najdulje šest mjeseci od puštanja nove igre u produkciju 
3.     korištenje/promjena vizuala, sustava boja, tipografije i logotipa na način i pod uvjetima koje samostalno određuje Hrvatska Lutrija d.o.o.   
4.     korištenje isključivo promidžbenih video i audio materijala odobrenih od strane Hrvatske Lutrije d.o.o.
5.     implementiranje svih standarda WLA certifikata

Zainteresirani subjekt obvezan je u prijedlogu poslovnog modela navesti:

  • ime i prezime ( za fizičke), točan naziv pravne osobe ( za pravne osobe)
  • najdulje vrijeme koje mu je potrebno kako bi razvio Pripremne terminale računajući od trenutka omogućavanja pristupa Sučelju HL-a

Postupak nakon prikupljanja ponuda

Hrvatska Lutrija d.o.o. će  analizirati  predložene poslovne modele te će zainteresiranim subjektima čiji poslovni modeli odgovaraju potrebama Hrvatske Lutrije d.o.o. ponuditi sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji.
Hrvatska Lutrija d.o.o. nema obvezu povratnog informiranja sudionika ovog javnog poziva o prihvaćanju dostavljenog poslovnog modela.

Završne odredbe

Ovaj javni poziv se ni u kojem slučaju ne može smatrati ponudom odnosno pozivom za sklapanje ugovora.
Hrvatska Lutrija d.o.o. ima pravo izmijeniti uvjete ovog javnog poziva, kao i odustati od istog u svakom trenutku, pri čemu nije dužna davati obrazloženje niti je odgovorna zainteresiranim subjektima za eventualno nastale troškove i/ili štetu u ovom postupku.

Zainteresirani subjekti podnošenjem prijedloga poslovnog modela pristaju na uvjete iz ovog javnog poziva.

Obrada osobnih podataka

Sve osobne podatke navedene u ponudama Hrvatska Lutrija d.o.o. obrađivati će sukladno Pravilima privatnosti Hrvatske Lutrije d.o.o. dostupnima na web stranici www.lutrija.hr te primjenjivim pozitivnim propisima, a brisati će iste po proteku roka od 6 mjeseci od dana zaprimanja pojedinog prijedloga poslovnog modela.

Upite u vezi obrade osobnih podataka moguće je uputiti Službeniku za zaštitu podataka putem maila: osobni.podatci@lutrija.hr ili pozivom na broj 01 6164750

Dodatne informacije:

Zainteresirani subjekti  dodatne informacije mogu dobiti putem adrese e-pošte: sasa.pavicevic@lutrija.hr ili pozivom na  tel. 01-6164863 svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.  

Hrvatska Lutrija d.o.o.