Katalog informacija

Uvođenjem Kataloga informacija i uspostavom službenog upisnika o zahtjevima na ostvarenje prava na pristup informacijama, Hrvatska Lutrija d.o.o. omogućava svojim zaposlenicima, igračima i poslovnim partnerima transparentnost i kontinuirani uvid u relevantne pokazatelje poslovanja.

Katalog informacija omogućava sistematiziran pregled o:

  • POSLOVANJU
  • POSTUPCIMA JAVNE NABAVE
  • OSTALE INFORMACIJE

Pored kontinuirane objave svih relevantnih pokazatelja poslovanja, Hrvatska Lutrija d.o.o. sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama omogućava zaposlenicima, igračima i poslovnim partnerima i mogućnost podnošenja konkretnog zahtjeva i dobivanje odgovora.

UPISNIK - PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE INFORMACIJA

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • Elektroničkom poštom: podnosenje.zahtjeva@lutrija.hr
  • Pisanim putem (uz mogućnost korištenja odgovarajuće tiskanice) na adresu:
    Hrvatska Lutrija d.o.o. (povjerenik za informiranje), Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb

Pravo pristupa informacijama može se ograničiti ili uskratiti ako je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom, ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.