Literatura

Odgovornost priređivača igara na sreću je pružanje informacija igračima, kako informacija o dobicima, tako i informacija o prevenciji prekomjerne igre. Kako bi informacije bile potpune, a pristup što profesionalniji, redovito surađujemo sa specijalistima iz područja prevencije ovisnosti o igrama na sreću.
Na sljedećim linkovima možete pronaći istraživanje  Instituta Ivo Pilar  te publikacije sljedećih autora: dr.sc.Dora Dodig, doc.dr.sc. Neven Ricijaš, psiholog  Siniša Brlas.

"Terminološki opisni rječnik ovisnosti"

Navike i obilježja kockanja adolescenata u urbanim sredinama

Osmišljavanje, implementacija i evaluacija preventivnog programa kockanja mladih "Tko zapravo pobjeđuje?"

Obilježja kockanja mladih i odrednice štetnih psihosocijalnih posljedica

Igranje igara na sreću u općoj populaciji Republike Hrvatske - 2012. god.

Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu - Istraživanje na općoj populaciji - 2016. god.

Sportsko klađenje i druga rizična ponašanja hrvatskih srednjoškolaca