Instant lutrija 'Maxi Crni biseri'

Instant lutrija IHL-44 'Maxi Crni biseri' je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik saznaje rezultat igre skidanjem emulzije sa polja koje se nalazi na licu srećke.
Lice srećke sadrži između ostalog motiv crnog bisera u školjci. Na licu srećke je jedno veliko polje za igru te dva manja polja BONUS 1 i BONUS 2. Veliko polje za igru prekriveno je emulzijom na kojoj je u svakom od 20 (dvadeset) redova otisnut jedan simbol crnog bisera i tekst DOBITAK. Skidanjem emulzije s velikog polja za igru otkriva se 20 (dvadeset) redova, a u svakom redu otisnut je jedan simbol i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak. Manja polja BONUS 1 i BONUS 2 prekrivena su emulzijom na kojoj je otisnut simbol crnog bisera na srebrnoj podlozi i tekst BONUS 1 odnosno BONUS 2. Skidanjem emulzije sa svakog manjeg polja otkriva se otisnut jedan broj.

U prodaji do 5.6.2021. godine.
  • Maxi crni biseri_435px.jpg