Instant lutrija 'Moja prva srećka'

IHL-18 je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik saznaje rezultat igre skidanjem emulzije sa polja koje se nalazi na licu srećke.

Cijena pojedine srećke je 7,00 kuna.

Na srećki se, po skidanju emulzije s polja za igru, otkriva 9 iznosa u kunama, podijeljenih u 3 retka i 3 stupca. Ukoliko se, po otkrivanju, nalaze 3 istovjetna iznosa, igrač ostvaruje dobitak u tom (pojedinačnom) iznosu. Npr. nalaze se 3 iznosa 7 kn, isto znači da je igrač ostvario dobitak u ukupnom iznosu od 7,00 kn.

Ako nisu otkrivena 3 jednaka iznosa nije ostvaren istovjetan dobitak. Simboli koji su otisnuti na emulziji nisu u nikakvoj vezi s iznosima otisnutima ispod iste. Na istoj srećki moguće je ostvariti 1 dobitak.

U prodaji do 5.1.2021. godine.
  • Moja prva srecka banner_435-01.jpg
  • Moja prva srecka banner_435-02.jpg
  • Moja prva srecka banner_435-03.jpg
  • Moja prva srecka banner_435-04.jpg