Odobrenja za priređivanje igara putem interaktivnih kanala on-line igranja

Lutrijske igre – Klasa: 461-01/10-01/657, ur. broj: 513-07-01-10-03 od 24. kolovoza 2010. godine.
Klađenje - Klasa: 461-01/10-01/658, ur. broj: 513-07-01-10-03 od 24. kolovoza 2010. godine.  
Casino igre - Klasa: UP/I-461-01/15-01/38, ur. broj: 513-07-21-01/15-4 od 20. travnja 2015. godine.