Hrvatska Lutrija d.o.o.

 • sjedište: Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb
 • osobni identifikacijski broj društva (OIB): 27905228158
 • upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu, broj upisa: 080200694 
 • broj žiro računa: HR0223400091100010651, kod Privredna banka Zagreb d.d. 
 • temeljni kapital: 50.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti 
 • Uprava Društva: 
  predsjednik Uprave Danijel Ferić
  član Uprave Dražen Kovač, dipl.iur.
  član Uprave Oleg Valjalo