Hrvatska Lutrija d.o.o.

  • sjedište: Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb
  • osobni identifikacijski broj društva (OIB): 27905228158
  • upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu, broj upisa: 080200694 
  • broj žiro računa: HR0223400091100010651, kod Privredna banka Zagreb d.d. 
  • temeljni kapital: 50.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti 
  • Predsjednik Uprave: Mario Musa
  • Članovi Uprave: Eugen Sunara, Ignacije Čutura