Pravila

Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 10.02.2016. godine, donijela je

OPĆA PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU ONLINE BINGO

TEMELJNE ODREDBE
 
Članak 1.
Ovim Pravilima propisuju se uvjeti za priređivanje lutrijske igre na sreću Online Bingo (dalje: Online Bingo).
Preduvjeti za sudjelovanje u Online Bingu putem interneta propisani su Općim pravilima sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije putem interneta (dalje: Opća pravila Internet sudjelovanja).
 
Članak 2.
 Online Bingo je brojčana igra s izvlačenjem brojeva putem generatora slučajnih brojeva (dalje: GSB) koje se odvija na internet stranici priređivača.
 
Članak 3.
Za obveze prema sudionicima (dalje: igračima) Hrvatska Lutrija (dalje: priređivač), odgovara svim svojim sredstvima, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima.
Za isplatu dobitaka  Online Binga jamči Republika Hrvatska.
           
Članak 4.
Uplata za  Online Bingo prima se putem interneta, na internet stranici priređivača putem koje igrač može u interakciji sa ONLINE sustavom priređivača samostalno odigrati igru.
Online Bingu može se pristupiti putem internet stranice priređivača.
Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.
             
UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI
 
Članak 5.
Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u  Online Bingu između priređivača i igrača.
Prihvatom Općih pravila Internet sudjelovanja te uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate igre na Internet stranici priređivača igrač ujedno potvrđuje i da je u potpunosti upoznat s načinom odigravanja i detaljima igre.
Ova Pravila (opći uvjeti) obvezuju ugovorne strane.                     
           
Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik u igri.     
  
Članak 6.
Igrač može sudjelovati u  Online Bingu igrajući za stvarne novčane uloge, samo pratiti tijek izvlačenja ili može odigrati probnu igru sa demo listićima. U stvarnoj igri igrač može ostvariti navedeni dobitak, dok u probnoj igri navedeni dobitak igrač ne osvaja. Odigravanje probne igre ne smatra se sudjelovanjem u pojedinoj Online Bingo igri.
Potvrda u smislu ovih Pravila smatra se elektronička potvrda o uplati (dalje: e-potvrda) i njen identičan zapis u centralnom sustavu priređivača.
Sudionikom u  Online Bingu smatra se osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz čl. 5. ovih Pravila, u čijoj je e-potvrdi zapisan njegov (igračev) identifikacijski broj.
           
NAZIV, OPIS I VRIJEME TRAJANJA IGRE ONLINE BINGO
 
Članak 7.
Online Bingo priređuje se po kolima. Jedno kolo obuhvaća sva održana izvlačenja igre u jednom kalendarskom mjesecu.
Online Bingo priređuje se trajno, prema rasporedu izvlačenja objavljenom na internetskoj stranici priređivača.   
     
Vrste igara i vrste dobitaka

Članak 8.

Obzirom na grupu brojeva iz koje se izvlači dobitna kombinacija i cilj igre, postoji pet vrsta Online Binga:
·      BINGO 90,
·      BINGO 75,
·      BINGO 75 KLASIK,
·      BINGO 75 UZORAK i
·      BINGO 75 LINIJE.
 
Izvlačenje brojeva se prekida kada se ostvari Bingo dobitak. Pojedina vrsta dobitka ostvaruje se unutar jedne kombinacije. Pojedina vrsta dobitka ostvaruje se na temelju  pogođenih brojeva koji su izvučeni do trenutka ostvarenja te vrste dobitka.
Postoji sedam mogućih vrsta dobitaka:
·      Jackpot,
·      Bingo,
·      4 linije,
·      3 linije,
·      2 linije,
·      1 linija i
·      Utješni dobitak.
 
BINGO 90
Izvlači se između 90 brojeva od 1 do 90, sve dok se ne utvrdi da postoji barem jedna kombinacija sa svih petnaest do tada izvučenih brojeva – Bingo dobitak. Jedan listić sastoji se od 6 kombinacija sa svih 90 brojeva. Jednu kombinaciju čini 27 polja (podijeljenih u 3 retka odnosno  9 stupaca) s 15 brojeva. U svakom retku (vodoravnoj liniji) nalazi se 5 polja s brojevima i 4 prazna polja.
Cilj igre je prvi ostvariti dobitak 1 linija, 2 linije ili Bingo. Dobitak 1 linija ima sve do tada izvučene brojeve u jednoj vodoravnoj liniji. Dobitak 2 linije ima sve do tada izvučene brojeve u 2 vodoravne linije. Dobitak Bingo ima sve do tada izvučene brojeve u 3 vodoravne linije, cijeloj kombinaciji.
 
BINGO 75
Izvlači se između 75 brojeva od 1 do 75, sve dok se ne utvrdi da postoji barem jedna dobitna kombinacija – Bingo dobitak. Jedan listić se sastoji od 1 kombinacije. Jednu kombinaciju čini 25 polja (podijeljenih 5 redaka odnosno 5 stupaca) s 24 broja, a središnje polje je prazno.
Cilj igre je prvi ostvariti dobitak Bingo. Dobitak Bingo ima sve do tada izvučene brojeve u unaprijed definiranom uzorku. Raspored polja uzorka iskazan je grafičkim prikazom.
 
BINGO 75 KLASIK
Izvlači se između 75 brojeva od 1 do 75, sve dok se ne utvrdi da postoji barem jedna dobitna kombinacija – Bingo dobitak. Jedan listić se sastoji od 1 kombinacije. Jednu kombinaciju čini 25 polja (podijeljenih 5 redaka odnosno 5 stupaca) s 25 brojeva.
Cilj igre je prvi ostvariti dobitak Bingo. Dobitak Bingo ima sve do tada izvučene brojeve u bilo kojoj vodoravnoj, okomitoj ili dijagonalnoj liniji.
 
BINGO 75 UZORAK
Izvlači se između 75 brojeva od 1 do 75, sve dok se ne utvrdi da postoji barem jedna dobitna kombinacija – Bingo dobitak. Jedan listić se sastoji od 1 kombinacije. Jednu kombinaciju čini 25 polja (podijeljenih 5 redaka odnosno 5 stupaca) s 25 brojeva.
Cilj igre je prvi ostvariti dobitak Bingo. Dobitak Bingo ima sve do tada izvučene brojeve u unaprijed definiranom uzorku. Raspored polja uzorka iskazan je grafičkim prikazom.
 
BINGO 75 LINIJE
Izvlači se između 75 brojeva od 1 do 75, sve dok se ne utvrdi da postoji barem jedna dobitna kombinacija – Bingo dobitak. Jedan listić sastoji se od 3 kombinacije sa svih 75 brojeva. Jednu kombinaciju čini 25 polja (podijeljenih 5 redaka odnosno 5 stupaca) s 25 brojeva.
Cilj igre je prvi ostvariti dobitak 1 linija, 2 linije, 3 linije, 4 linije ili Bingo. Dobitak 1 linija ima sve do tada izvučene brojeve u jednoj vodoravnoj, okomitoj ili dijagonalnoj liniji. Dobitak 2 linije ima sve do tada izvučene brojeve u 2 vodoravne linije. Dobitak 3 linije ima sve do tada izvučene brojeve u 3 vodoravne linije. Dobitak 4 linije ima sve do tada izvučene brojeve u 4 vodoravne linije. Dobitak Bingo ima sve do tada izvučene brojeve u 5 vodoravnih linija, cijeloj kombinaciji.
 
Jackpot i utješni dobitak
 
U igri može postojati i utješni dobitak, koji ostvaruje kombinacija kojoj u trenutku ostvarivanja Bingo dobitka za dobitak Bingo nedostaje najmanje pogođenih brojeva. U igri može postojati i jackpot dobitak koji ostvaruje kombinacija s Bingo dobitkom do zaključno unaprijed definiranog maksimalnog broja izvučenih brojeva za taj jackpot, a za grupni jackpot dobitak ostvaruju ostale kombinacije. 
 
Tablica vrste igara i dobitaka:

Vrste igara.png 
JACKPOT

Jackpot se ostvaruje kada se ostvari Bingo dobitak do unaprijed određenog maksimalnog broja izvučenih brojeva za taj jackpot.
Postoje četiri vrste jackpotova:
·      progresivni,
·      fiksni,
·      s više nivoa i
·      grupni

Progresivni jackpot

Kod progresivnog jackpota iznos jackpot dobitaka raste sa svakom uplatom listića u Igru kojoj je taj jackpot pridružen. 
  
Fiksni jackpot
Kod fiksnog jackpota iznos jackpot dobitka je određen i ne mijenja sa uplatom listića u Igru kojoj je taj jackpot pridružen. Dobitak u fiksnom jackpotu može biti i robni dobitak. U slučaju robnog dobitka naznačena je njegova vrijednost u kunama.

Jackpot s više nivoa

Kod jackpota s više nivoa postoji više različitih iznosa jackpota koji su pridruženi određenom nivou. Nivo je određen rasponom brojeva. Jackpot određenog nivoa se ostvaruje kada se ostvari Bingo dobitak unutar određenog nivoa. Jackpot s više nivoa može biti progresivni ili fiksni.

Grupni jackpot

Grupni jackpot se ostvaruje u trenutku ostvarivanja progresivnog ili fiksnog jackpota. Iznos grupnog jackpota ravnomjerno se dijeli na sve kombinacije uplaćene za to izvlačenje, osim na one koje su ostvarile Bingo dobitak.
 
Priređivač može ponuditi više jackpotova. Pojedini jackpot je određen imenom, vrstom jackpota, maksimalnim brojem izvučenih brojeva, postotkom izdvajanja za fond dobitaka za jackpot i pridružen je jednoj ili više Igara iz čl. 9. ovih pravila.
Jackpot dobici mogu biti jamčeni.
Unaprijed određeni maksimalni broj izvučenih brojeva za ostvarenje određenog jackpot može rasti na način da se povećava u određenom vremenskom razdoblju (npr. Za jedan svaki dan).
           
Bingo Igre i Sobe
 
Članak 9.
Online Bingo igra priređuje se u različitim oblicima. Oblike Online Bingo Igre (dalje „Igra“) određena je imenom, vrstom Online Binga, cijenom kombinacije i fondom za pojedine vrste dobitaka.
Virtualna soba (dalje „Soba“) je virtualni prostor na internet stranici priređivača u kojem se priređuje izvlačenje jedne ili više Igara. Izvlačenja se obavljaju prema unaprijed određenom rasporedu izvlačenja. Soba je određena imenom i u njoj se priređuje samo jedna vrsta igre.
Minimalni broj igrača koji je potreban za održavanje izvlačenja bilo koje Igre je 3 (tri). U slučaju da prije početka izvlačenja nema minimalnog broja igrača, izvlačenje će se otkazati, a iznos uplaćenih listića za to izvlačenje vraća se igračima na njihov HL račun.
Svaka Igra ima određen minimalan i maksimalan broj kombinacija koje igrač može uplatiti za sudjelovanje u pojedinom izvlačenju. Informacija o minimalnom i maksimalnom broju kombinacija dostupna je prilikom uplate listića. 
 
CIJENE KOMBINACIJA

Članak 10.

Cijena jedne kombinacije određena je za svaku pojedinu Igru i objavljena na internet stranici priređivača prije izvlačenja. Cijena jedne kombinacije određena je u rasponu od minimalno 0,05 Kn do maksimalno 50,00 Kn.
Cijena jedne kombinacije može biti i 0,00 Kn, tzv. besplatna igra, bez mogućnosti preduplate, sa jamčenim dobicima, i sa ciljem povremenog povećanja fonda dobitaka koji se kroz dobitke vraća igračima.
 
PODRUČJE NA KOJEM SE PRIREĐUJE IGRA ONLINE BINGO
 
Članak 11.
Igra Online Bingo priređuje se na teritoriju Republike Hrvatske.
 
KRAJNJI ROK UPLATE ZA SUDJELOVANJE U IGRI ONLINE BINGO
 
Članak 12.
Krajnji rok za sudjelovanje u igri Online Bingo je 20 sekundi prije početka izvlačenja. Informacija o krajnjem roku uplate pojedine Igre dostupne su na internet stranici priređivača najmanje unutar pojedine Sobe. U pojedinom izvlačenju sudjeluju samo kombinacije uplaćene do početka izvlačenja. 
 
UKUPNA VRIJEDNOST UPLATE I FOND DOBITAKA

Ukupna vrijednost uplate
 
Članak 13.
Uplatu pojedinog kola u igri Online Bingo čini ukupna vrijednost primljenih uplata za sva izvlačenja održana u kolu umanjena za obvezu naknade za priređivanje lutrijskih igara.
Uplata pojedinog izvlačenja čini ukupnu vrijednost primljenih uplata za pojedino izvlačenje umanjena za obvezu naknade za priređivanje lutrijskih igara. Uplata pojedinog izvlačenja, odnosno broj prodanih listića objavljuje se prije izvlačenja na internet stranici priređivača.
 
Fond dobitaka
 
Članak 14.
Fond dobitaka u igri Online Bingo je najmanje 60% od osnovice koju čini uplata pojedinog kola iz čl. 13. st. 1., odnosno 54% od ukupne vrijednosti primljenih uplata.
Fond dobitaka pojedinog izvlačenja se sastoji od fonda dobitaka za pot (dalje fond za pot) i fonda dobitaka za jackpot (dalje fond za jackpot).
Fond za pot je dio fonda dobitaka koji se izdvaja od uplate pojedinog izvlačenja i raspodjeljuje na dobitke Bingo, 4 linije, 3 linije, 2 linije, 1 linija i utješni dobitak. Raspodjela fonda za pot po pojedinim vrstama dobitaka određene Igre objavljuje se prije izvlačenja minimalno u rubrici raspored izvlačenja. Iznos pojedine vrste dobitaka objavljuje se prije izvlačenja unutar Sobe.  Priređivač može jamčiti minimalni fond za pot.
Fond za jackpot je dio fonda dobitaka koji se izdvaja od uplate za izvlačenje i raspodjeljuje na dobitak određenog jackpota. U slučaju da se jackpot u tekućem izvlačenju nije ostvario, fond za jackpot se prenosi u slijedeće izvlačenje Igre kojoj je taj jackpot pridružen. Može postojati i pričuvni fond za jackpot. Pričuvni fond za jackpot je dio izdvajanja za jackpot iz uplate pojedinog izvlačenja. Nakon što se ostvari jackpot dobitak i ako za njega postoji pričuvni fond, akumulirani iznos pričuvnog fonda do iznosa jamčenog jackpota, prenosi se u fond za jackpot. Priređivač može jamčiti iznos jackpot dobitaka. Iznos jackpot dobitka se objavljuje uz Igru i u Sobi na internet stranici priređivača prije izvlačenja.
Ako u pojedinom izvlačenju određene Igre u fondu za pot, nije prikupljeno dovoljno sredstava za podmirenje jamčenog iznosa za pot priređivač će razliku između prikupljenog i jamčenog iznosa podmiriti iz neisplaćenih dobitaka drugih lutrijskih igara.
Priređivač vodi evidenciju svih izdvajanja u fond za jackpot i svih isplata dobitaka iz fonda za jackpot. Za isplatu jackpot dobitaka priređivač ima pravo koristi sredstva na teret budućih izvlačenja. Priređivač može razliku između prikupljenog i jamčenog iznosa podmiriti iz neisplaćenih dobitaka drugih lutrijskih igara.
 
NAČIN, POSTUPAK I NADZOR IZVLAČENJA ODNOSNO UTVRĐIVANJA DOBITAKA

Izvlačenje dobitaka


Članak 15.

Izvlačenja dobitnih brojeva za Online Bingo igru obavlja se putem generatora slučajnih brojeva (dalje: GSB) bez potrebe nazočnosti osoba iz čl. 14.st.1. Zakona o igrama na sreću. GSB je certificirani uređaj koji se nalazi u sustavu priređivača i  određen je imenom.
Zapisnik o tijeku izvlačenju generira se iz sustav priređivača, pravovaljan je bez ovjere priređivača i sadrži najmanje sljedeće informacije: broj kola, naziv Igre, broj izvlačenja, datum i vrijeme izvlačenja, ime GSB-a koji je obavio izvlačenje, ukupna uplata pojedinog izvlačenja i izvučene brojeve prema redoslijedu izvlačenja.
 
Utvrđivanje dobitaka
 
Članak 16.
Dobitak pojedine vrste ostvaruju one kombinacije koje prema redoslijedu izvlačenja brojeva prve ispune uvjet za ostvarenje tog dobitka. Nakon što je ostvarena određena vrsta dobitka, daljnjim izvlačenjem brojeva istu vrstu dobitka više nije moguće ostvariti.
Iznos pojedinog dobitka utvrđuje se na način da se dio fonda dobitaka određen za pojedinu vrstu dobitka podijeli s ukupnim brojem dobitaka te vrste. Na jednoj kombinaciji moguće je ostvariti više vrsta dobitaka, koji se u tom slučaju zbrajaju.
 
NAČIN I ROK ISPLATE DOBITKA
 
Članak 17.
Dobitak se isplaćuje na virtualni račun igrača (HL račun) po završetku izvlačenja.
Porez na dobitke od lutrijskih igara plaćaju fizičke osobe koje stječu dobitke, obračunava se i naplaćuje pri isplati dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač sukladno važećim zakonskim odredbama.
Isplate dobitaka obavljaju se u pravilu odmah po završenom izvlačenju, a najkasnije petnaesti dan od dana objave konačnog izvješća.
U slučaju tehničke pogreške koja za posljedicu ima isplatu iznosa dobitka koji brojčano ili iznosom nije u skladu s odredbama ovih Pravila, priređivač zadržava pravo neisplate istih uz povrat uloženih sredstava igraču i povrat neispravno doznačenih sredstava. 
 
IZVJEŠĆE O REZULTATIMA IZVLAČENJA I UTVRĐIVANJU DOBITAKA
 
Članak 18.
Rezultat igre temeljem odigranih listića dostupan je igraču u rubrici „Povijest igara“, na njegovu HL računu.

Članak 19.

Izvješće o rezultatima izvlačenja Igre priređivač će objavljivati javno, na internet stranicama priređivača, u rubrici rezultati, u pravilu odmah po završetku izvlačenja, a onosadrži najmanje slijedeće podatke: ime Sobe, broj izvlačenja, broj kola, datum i vrijeme
 
izvlačenja, uplata, izdvajanje za fond dobitaka, izdvajanje za pot, izdvajanje za jackpot, iznose i broj dobitaka po vrstama dobitaka i izvučene brojeve prema redoslijedu izvlačenja.
Konačno Izvješće o rezultatima izvlačenja pojedinog kola igre Online Bingo priređivač će objavljivati javno, na internet stranicama priređivača u pravilu odmah po završetku kola, a najkasnije u roku sedam  dana od završetka kola.
Izvješća iz st. 1. i 2. ovog članaka generira se iz sustav priređivača i pravovaljan je bez ovjere priređivača.
 
NAČIN UPOZNAVANJA IGRAČA S OVIM PRAVILIMA
 
Članak 20.
Ova Pravila biti će objavljena na internet stranici priređivača nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija.
 
POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA IGRE ILI IZVLAČENJA
 
Članak 21.
Priređivanje igre Online Bingo  može se otkazati u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
U slučaju nastanka tehničkog problema prije i tijekom pojedinog izvlačenja koji ima za posljedicu da se izvlačenje nije održalo ili završilo, smatra se otkazanim izvlačenjem, a iznos uplaćenih listića za to izvlačenje vraća se igračima na njihov HL račun.
U slučaju da prije početka izvlačenja nema minimalnog broja igrača, izvlačenje se neće održati, smatra se otkazanim izvlačenjem, a iznos uplaćenih listića za to izvlačenje vraća se igračima na njihov HL račun.
O prethodno navedenom igrači će biti pravovremeno obaviješteni na internet stranici priređivača.
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 22.
Priređivač ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu nastalu igraču do koje je došlo kao posljedica kvara sustava, komunikacije ili opreme koji je izvan nadzora priređivača (viša sila).
 
Članak 23.
Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda (transakcija uplate igre) u skladu s zakonskim propisima.
U slučaju kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz sudjelovanja u igri Online Bingo priređivač je dužan čuvati zapise potvrda do pravomoćnog okončanja sudskog  postupka.
 
Članak 24.
Za rješavanje sporova koji proizađu iz sudjelovanja u igri Online Bingo mjesno i stvarno je nadležan Općinski sud u Zagrebu. 
   
Članak 25.
Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja na internetskoj stranici priređivača, a primjenjuju se  od 25.02.2016.

Hrvatska Lutrija d.o.o.

član Uprave
Dražen Kovač, dipl. iur.

Ova Pravila odobrilo je Ministarstva financija RH, rješenjem  klasa: UP/I-461-01/16-01/28, ur. broj: 513-07-21-01/16-2 od 15. veljače 2016.  godine.