Osnovne informacije

Izvlačenja
Svakih 5 minuta
Svaki dan od 0 do 24 sata pomoću GSB (generator slučajnih brojeva)
Svako kolo ima 3000 uzastopnih izvlačenja

Uplate na internetu i prodajnim mjestima
Svaki dan od 0 do 24 sata odnosno prema radnom vremenu

Cijena igre
Najmanje 2,00 kn, a najviše 100,00 kn