Uvjeti za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji za lutrijske igre (bez kladionice)

Hrvatska lutrija d.o.o. nudi Ugovor o poslovnoj suradnji, poslovnim partnerima, koji će u ime i za račun Hrvatske Lutrije vršiti prodaju igara na sreću putem HL Terminala, uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

Opći uvjeti

 • Registrirana tvrtka kod trgovačkog suda ili izvršen upis obrta za trgovinu na malo. Za prodaju igara na sreću potrebno je imati registriranu djelatnost trgovine na malo ili prodaja igara na sreću.
 • Tvrtka ili obrt treba biti aktivna najmanje šest mjeseci prije sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji s Hrvatskom Lutrijom  d.o.o. s uredno ispunjenim obvezama glede poreza i doprinosa.
 • Žiro račun tvrtke koji nije bio u blokadi u zadnjih 6 mjeseci.
 • Pravno uređen način korištenja poslovnog prostora (vlasnički list ili ugovor o zakupu poslovnog prostora – preslika).
 • Prostor u kojem se priređuju lutrijske igre na sreću može biti smješten u građevinskom objektu ili kiosku.

Potrebna dokumentacija

1.       Ponuda poslovnog partnera - original 
2.       Podaci o solventnosti (BON 1 i BON 2, ne stariji od 30 dana) –  original 
3.       Za trgovačko društvo - Rješenje o upisu u sudski registar, a za obrt - Obrtnica i Rješenje o upisu u obrtni registar - preslika
4.       Prijave potpisa s brojem žiro računa kod poslovne banke – preslika
5.       Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora u kojem će se primati uplate (zemljišno – knjižni izvadak, tj. vlasnički list ili Ugovor o  zakupu) - preslika
6.       Instrument osiguranja plaćanja (bjanko zadužnica na iznos od 50.000,00 kn/po lokaciji - ovjerena i solemnizirana kod  javnog  bilježnika) - original
7.       Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta za prostor u kojem se obavlja registrirana djelatnost - preslika
8.       Suglasnost MUP-a na alternativne mjere zaštite, prema čl. 19. Zakona o zaštiti novčarskih institucija - NN 56/15 (dalje u tekstu: ZZNI), ukoliko poslovni prostor nije opremljen propisanim mjerama zaštite iz čl. 7. ZZNI - original ili preslika

Tehnički uvjeti

Od tehničkih uvjeta potrebno je osigurati:

 • Fiksna telefonska linija ili mobitel za komunikaciju sa ONLINE  centrom Hrvatske Lutrije (trošak poslovnog partnera).
 • Osigurati paricu u HT ormariću za izgradnju ADSL linije za priključak HL terminala (trošak dovođenja linije jednokratno snosi poslovni partner dok mjesečni trošak korištenja snosi Hrvatska Lutrija).
 • Instaliranje online opreme (HL terminala, pisača, modema i barcode  čitača) i  njezino održavanje trošak je Hrvatske Lutrije.
 • Priključak električne energije 220 V/ 50 HZ (minimalno tri utičnice  ili produžni  kabel).
 • Poslovni prostor, u kojem će se obavljati usluga uplate i isplate igara na sreću, mora biti opremljen (prije dobivanja Suglasnosti MUP-a na alternativne mjere zaštite), prema odredbama ZZNI,  minimalno sa:

  1. sustavom video nadzora s pohranom video zapisa (u trajanju od najmanje 168 sati) koji se sastoji od: najmanje jedne unutarnje kamere koja pokriva uplatno-isplatno mjesto i rezolucije koja će omogućiti identifikaciju osoba, vanjske kamere koja funkcionalno pokriva ulaz u prodajni prostor ili pročelje prodajnog mjesta, te odgovarajuće zaštićeni snimač i rezervno napajanje putem UPS uređaja;
  2. monitorom ili TV aparatom na koji će biti spojen snimač;
  3. metalnom kasom za pohranu novca s odgodom otvaranja ili numeričkom šifrom;
  4. mobilnim ili fiksnim telefonskim uređajem;
  5. dokumentacijom za ugrađenu opremu.

Prostor za postavljanje opreme

Pult površine cca 1 m2 postavljen neposredno dostupno kupcu/igraču, sa sljedećom opremom:

 • HL terminal, dispenzer sa srećkama, kugla sa srećkama, stalak sa pomoćnim listićima

Prostor za oglašavanje

Vanjska obilježja - Ovisno o vrsti i veličini objekta potrebno je osigurati prostor za određenu vrstu reklamnog obilježja Hrvatske Lutrije (svjetleća reklama, naljepnica, zastavica,....).
Unutarnje oglašavanje - Poželjno je osigurati oglasni prostor površine cca 1m2 za:

 • Info pano (Izvješća o rezultatima igara, Cjenik igara i zakonske obavijesti, razne obavijesti i korisne informacije, sl.);
 • Promidžbene materijale (plakati, iznos Jackpota, letak za novu igru ili akciju i sl.).

Uvjeti za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji za lutrijske igre i kladionicu

Hrvatska lutrija d.o.o. nudi Ugovor o poslovnoj suradnji, poslovnim partnerima, koji će u ime i za račun Hrvatske Lutrije vršiti prodaju igara na sreću i klađenja putem HL Terminala, uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

Opći uvjeti

 • Registrirana tvrtka kod trgovačkog suda ili izvršen upis obrta za  trgovinu na malo. Za prodaju igara na sreću potrebno je imati registriranu djelatnost trgovine na malo ili prodaja igara na sreću.
 • Tvrtka ili obrt treba biti aktivna najmanje šest mjeseci prije  sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji s Hrvatskom  Lutrijom  d.o.o., s uredno  ispunjenim obvezama glede poreza i doprinosa.
 • Žiro račun tvrtke koji nije bio u blokadi u zadnjih 6 mjeseci.
 • Pravno uređen način korištenja poslovnog prostora (vlasnički list ili ugovor o zakupu poslovnog prostora - original ili  ovjerena preslika).
 • Prostor treba biti udaljen najmanje 200 m od obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole).
 • Prostor može biti najmanje površine 10 m² (po mogućnosti u čvrstom objektu).
 • Ugostiteljski objekt u kojem se priređuje igra klađenja mora biti površine najmanje 40 m².

Potrebna dokumentacija

1.       Ponuda poslovnog partnera - original
2.       Podaci o solventnosti (BON 1 i BON 2, ne stariji od 30  dana) – original
3.       Za trgovačko društvo - Rješenje o upisu u sudski registar, a za obrt - Obrtnica i Rješenje o upisu u obrtni registar - preslika
4.       Prijave potpisa s brojem žiro računa kod poslovne banke -  preslika
5.       Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora u kojem će se primati uplate (zemljišno – knjižni izvadak, tj. vlasnički list ili Ugovor o  zakupu) - original ili ovjerena  preslika
6.       Obavezno treba biti navedena točna površina prostora u m2 na lokaciji u kojoj će se priređivati prodaja igara na sreću  i klađenja, kao i odredba da će se u navedenom poslovnom prostoru, između ostalih djelatnosti, obavljati i poslovi prodaje igara na sreću i klađenja. Ukoliko to nije navedeno priložiti Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika.
7.       Instrument osiguranja plaćanja (bjanko zadužnica na iznos od 50.000,00 kn/po lokaciji - ovjerena i solemnizirana kod  javnog  bilježnika) - original
8.       Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjete za prostor u kojem se obavlja registrirana djelatnost – preslika
9.       Izjava o posjedovanju uređaja za gašenje požara sukladno propisima o zaštiti od požara (na kojoj je naveden broj aparata i važećeg atesta)
10.    Za električne instalacije dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih mjera zaštite od direktnog dodira i ispravnosti zaštite od indirektnog dodira (Uvjerenje o ispravnosti ili ispitivanju električnih instalacija), ne stariji od 1 godine – može i preslika
11.    Porezna potvrda (ne starija od 30 dana) - original. Poreznu potvrdu je potrebno dostaviti naknadno (nakon što se izradi Ugovor i dostavi na potpis)
12.    Suglasnost MUP-a na alternativne mjere zaštite, prema čl. 19. Zakona o zaštiti novčarskih institucija - NN 56/15 (dalje u tekstu: ZZNI), ukoliko poslovni prostor nije opremljen propisanim mjerama zaštite iz čl. 7. ZZNI - original ili preslika

Tehnički uvjeti

Od tehničkih uvjeta potrebno je osigurati:

 • Fiksna telefonska linija ili mobitel za komunikaciju sa ONLINE centrom Hrvatske Lutrije (trošak poslovnog partnera).
 • Osigurati paricu u HT ormariću za izgradnju ADSL linije za priključak HL terminala (trošak dovođenja linije  jednokratno snosi poslovni partner dok mjesečni trošak korištenja snosi Hrvatska Lutrija).
 • Instaliranje online opreme (HL terminala, pisača, modema i barcode čitača, te printer za potrebe kladionice) i njezino  održavanje trošak je Hrvatske Lutrije.
 • Priključak električne energije 220 V/ 50 HZ (minimalno četiri utičnice ili produžni kabel).
 • Poželjno je osigurati i antenski sustav i TV uređaj.

Poslovni prostor, u kojem će se obavljati usluga uplate i isplate igara na sreću, mora biti opremljen (prije dobivanja Suglasnosti MUP-a na alternativne mjere zaštite), prema odredbama ZZNI,  minimalno sa:

1. protuprepadnim i protuprovalnim sustavom s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma (CDS) koji mora biti spojen na unutarnju i vanjsku sirenu te na zaštitarsku kuću, te pričuvni fizički odvojeni komunikacijski kanal – IP komunikator (mjesečni trošak snosi poslovni partner);
2. sustavom video nadzora s pohranom video zapisa (u trajanju od najmanje 168 sati) koji se sastoji od: najmanje jedne unutarnje kamere koja pokriva uplatno-isplatno mjesto koja će omogućiti identifikaciju osoba, vanjske kamere koja funkcionalno pokriva ulaz u prodajni prostor ili pročelje prodajnog mjesta, te snimač i rezervno napajanje putem UPS uređaja;
3. monitorom ili TV aparatom na koji će biti spojen snimač;
4. električnom bravom;
5. pohrana dnevnog manipulativnog novca u ladice ili kase s mehaničkim ili elektroničkim otvaranjem
6. metalnom kasom za pohranu novca s odgodom otvaranja ili numeričkom šifrom ;
7. mobilnim ili fiksnim telefonskim uređajem;
8. dokumentacijom za ugrađenu opremu.

Prostor za postavljanje opreme

Potrebno je osigurati prostor, pult površine cca 1 m2, za postavljanje sljedeće opreme:

 • HL terminal, pisač, dispenzer sa srećkama, kugla sa srećkama, stalak sa pomoćnim listićima.
 • Osigurati i prostor za kladioničku ponudu (ploča na zidu) površine 2-3 m² (visina 90 cm ili 120 cm; min. dužina 250 cm).

Prostor za oglašavanje

Vanjska obilježja - Ovisno o vrsti i veličini objekta potrebno je osigurati prostor za određenu vrstu reklamnog obilježja Hrvatske Lutrije (svjetleća reklama, naljepnica, zastavica i sl.).
Unutarnje oglašavanje - Poželjno je osigurati oglasni prostor površine cca 1m2 za:

 • Info pano (Izvješća o rezultatima igara, Cjenik igara i zakonske obavijesti, razne obavijesti i korisne informacije);
 • Promidžbene materijale (plakati, iznos Jackpota, letak za novu igru ili akciju i sl.).

Uvjeti za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji za postavljanje HL BOX-a

Hrvatska lutrija d.o.o. nudi poslovnim partnerima ugovor o poslovnoj suradnji za postavljanje samoposlužnog terminala (HL BOX) na uplatnim mjestima kladionica i ugostiteljskim objektima, koji će u ime i za račun Hrvatske Lutrije vršiti prodaju igara na sreću, uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

Opći uvjeti

 • Registrirana tvrtka kod trgovačkog suda ili izvršen upis obrta poslovnog subjekta.
 • Tvrtka ili obrt treba biti aktivna najmanje šest mjeseci prije sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji za postavljanje samoposlužnog terminala s Hrvatskom Lutrijom  d.o.o., s uredno ispunjenim obvezama glede poreza i doprinosa.
 • Pravno uređen način korištenja poslovnog prostora (vlasnički list ili ugovor o zakupu poslovnog prostora - original ili  ovjerena preslika).
 • Prostor treba biti udaljen najmanje 200 m od obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole).
 • Prostor za primanje uplata mora biti najmanje 2 m².
 • U prostoru ugostiteljskog objekta mogu se postavljati samoposlužni terminali za primanje uplata klađenja samo jednog priređivača.

Potrebna dokumentacija

1.       Ponuda poslovnog partnera – original
2.       Podaci o solventnosti (BON 2, ne stariji od 30 dana) – original
3.       Za trgovačko društvo - Rješenje o upisu u sudski registar, a za obrt - Obrtnica i Rješenje o upisu u obrtni registar – preslika
4.       Prijave potpisa s brojem žiro računa kod poslovne banke – preslika
5.       Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora u kojem će se primati uplate (zemljišno – knjižni izvadak, tj. vlasnički list ili Ugovor o  zakupu) - original ili javnobilježnički ovjeren dokument.
6.       Obavezno treba biti navedena točna površina prostora u m2 na lokaciji u kojoj će se priređivati prodaja igara na sreću  i klađenja, kao i odredba da će se u navedenom poslovnom prostoru, između ostalih djelatnosti, obavljati i poslovi prodaje igara na sreću i klađenja. Ukoliko to nije navedeno priložiti Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika.
7.       Instrument osiguranja plaćanja (bjanko zadužnica na iznos od 50.000,00 kn/po lokaciji - ovjerena i solemnizirana kod  javnog  bilježnika) - original
8.       Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta za prostor u kojem se obavlja registrirana djelatnost - preslika
9.       Izjava o posjedovanju uređaja za gašenje požara sukladno propisima o zaštiti od požara (na kojoj je naveden broj aparata i važećeg atesta)
10.    Za električne instalacije dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih mjera zaštite od direktnog dodira i ispravnosti zaštite od indirektnog dodira (Uvjerenje o ispravnosti ili ispitivanju električnih instalacija), ne stariji od 1 godine – može i preslika

Tehnički uvjeti

 • Osigurati paricu u HT ormariću za izgradnju ADSL linije (trošak dovođenja linije jednokratno snosi poslovni partner dok mjesečni trošak korištenja ADSL linije snosi Hrvatska Lutrija).
 • Instaliranje samoposlužnog terminala (HL BOXA) i održavanje trošak je Hrvatske Lutrije.
 • Priključak električne energije 230 V/ 50 HZ (minimalno dvije utičnice ili produžni  kabel).
 • Poželjno je osigurati i antenski sustav i TV uređaj.

Ukoliko poslovni prostor u kojem će se obavljati usluga uplate i isplate igara na sreću nije ugostiteljski objekt – mora imati rješenje za priređivanje igre klađenja i biti opremljen (prije dobivanja Suglasnosti MUP-a na alternativne mjere zaštite), prema odredbama ZZNI,  minimalno sa:

1. protuprepadnim i protuprovalnim sustavom s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma (CDS) koji mora biti spojen na unutarnju i vanjsku sirenu te na zaštitarsku kuću, te pričuvni fizički odvojeni komunikacijski kanal – IP komunikator (mjesečni trošak snosi poslovni partner);
2. sustavom video nadzora s pohranom video zapisa (u trajanju od najmanje 168 sati) koji se sastoji od: najmanje jedne unutarnje kamere koja pokriva uplatno-isplatno mjesto koja će omogućiti identifikaciju osoba, vanjske kamere koja funkcionalno pokriva ulaz u prodajni prostor ili pročelje prodajnog mjesta, te snimač i rezervno napajanje putem UPS uređaja;
3. monitorom ili TV aparatom na koji će biti spojen snimač;
4. električnom bravom;
5. pohrana dnevnog manipulativnog novca u ladice ili kase s mehaničkim ili elektroničkim otvaranjem;
6. metalnom kasom za pohranu novca s odgodom otvaranja ili numeričkom šifrom;
7. mobilnim ili fiksnim telefonskim uređajem;
8. dokumentacijom za ugrađenu opremu.

Prostor za oglašavanje

Vanjska obilježja - Ovisno o vrsti i veličini objekta potrebno je osigurati prostor za određenu vrstu reklamnog obilježja Hrvatske Lutrije (svjetleća reklama, naljepnica,  zastavica, ...).
Unutarnje oglašavanje - Poželjno je osigurati oglasni prostor površine cca 1m2 za:

 • Info pano (Izvješća o rezultatima igara, zakonske obavijesti, korisne informacije i sl.) i promidžbene materijale (plakati, iznos Jackpota, letak za novu igru ili akciju i sl.).

  HLBOX.png