Zakon, pravilnici i pravila

Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. studenoga 2014. godine, objavljen je 3. prosinca 2014. godine u Narodnim novinama broj 143, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. Tekst o izmjeni Zakona o igrama na sreću možete preuzeti ovdje.

Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2014. godine, objavljen je 31. ožujka 2014. godine u Narodnim novinama broj 41.

U svezi s predmetnim zakonskim izmjenama Središnji ured Porezne uprave izdao je uputu u kojoj je dano tumačenje postupka utvrđivanja poreza na dobitke od lutrijskih igara koji se primjenjuje od 1. travnja 2014. godine. Tekst upute možete preuzeti ovdje.

Zakon o igrama na sreću, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. srpnja 2009. godine, objavljen je 21. srpnja 2009. godine u Narodnim novinama broj 87.

Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine a time je prestao važiti Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara iz 2002. godine.