Pravila

Na osnovi članka 9. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), kao i članka 17. Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interativnih prodajnih kanala on-line igranja (NN br. 78/10), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana  7.8.2017. godine donijela je

PRAVILA IGRE NA SREĆU POKER U CASINU
PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

I.   UVODNE ODREDBE
 
Članak 1.
Ovim Pravilima uređuju se uvjeti za sudjelovanje u igri Poker u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (dalje: Online Poker).
Preduvjeti za sudjelovanje u Online Pokeru propisani su Općim pravilima sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije putem interneta i Općim pravilima igara na sreću na stolovima u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja.
 
Članak 2.
Za obveze prema sudionicima (dalje: igračima) Hrvatska Lutrija (dalje: priređivač), odgovara svim svojim sredstvima, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima.
Za isplatu dobitaka Online Pokera jamči Republika Hrvatska.
 
Članak 3.
Online Poker je igra u kojoj igrači igraju jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kartama. Igrači mogu birati između cash igre (igre za gotovinu) i turnira raznih vrsta  (s definiranim vremenom početka u kojima nije unaprijed određen broj igrača ili tzv. Sit&Go turnira bez definiranog vremena početka ali s unaprijed određenim brojem igrača).
Cash igra - kao ulog (Buy-in) u igri isključivo se koriste vrijednosni žetoni, koji se koriste kao novčani i količinski ekvivalent žetona za igru. Igrač koji se želi priključiti igri mora kupiti žetone u vrijednosti koja je unaprijed određena za taj stol. Tijekom jednog dijeljenja (runde) igra se samo sa žetonima koji su na stolu ispred igrača. Igračima je dopušteno kupiti dodatne žetone samo između dva dijeljenja. Igrač koji odluči odustati i napustiti igru može to učiniti u bilo kojem trenutku.
Turnir - kao ulog u igri isključivo se koriste turnirski žetoni. Turnirski žetoni dodjeljuju se na turnirskom stolu na temelju ulazne naknade (Buy-in) za pojedini turnir a njihovu nominalnu vrijednost za svaki turnir određuje priređivač. Ovisno o vrsti turnira igrač može dobiti dodatne žetone za dodatne uplate (rebuy, add on).
 
Članak 4.
Uplata za  Online Poker prima se putem interneta, na internet stranici priređivača putem koje igrač može u interakciji sa ONLINE sustavom priređivača samostalno odigrati igru. Online Pokeru može se pristupiti putem internet stranice priređivača. Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.  

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI

Članak 5.
Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u Online Pokeru između priređivača i igrača. Ova Pravila u skladu su s međunarodnim pravilima igre, a primjenjuju se za sve Online Poker igre.
Ova Pravila primjenjuju se nastavno na Opća pravila internet sudjelovanja i Opća pravila igara na sreću na stolovima u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja.
Po slobodno izraženoj volji igrača, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate igre na internet stranici priređivača igrač ujedno potvrđuje i da je u potpunosti upoznat s načinom odigravanja i detaljima igre.
Ova Pravila obvezuju ugovorne strane.
Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je sudjelovanje u igri.
 
Članak 6.
Igrač može odabrati stvarnu ili probnu (demo) igru. U stvarnoj igri igrač može ostvariti navedeni dobitak, dok u probnoj igri navedeni dobitak igrač ne osvaja. Odigravanje probne igre ne smatra se sudjelovanjem u Online Pokeru.
Uz svaku igru nalaze se informacije koje se odnose na opis igre, upute o načinu odigravanja igre te ostali detalji vezani uz igru.
 
ULOZI ZA IGRE

Članak 7.
Uloge (Buy-in) za sudjelovanje u Online Poker igri kao i obvezne (početne) uloge određuje priređivač.
Buy- in - Online Poker igre igraju se s novcem na stolu prikazanim u žetonima. Navedeno znači da se igra samo onim žetonima koje igrač ima ispred sebe za stolom. Postoji minimalna potrebna kupovina za ulazak u igru (‘’eng. Min Buy-in’’), a na stolovima bez limita i s pot limitom postoji i maksimalni iznos ulaska (‘’eng. Max Buy-in’’).
 
Primjer različitih uloga (Buy-in) za sudjelovanje kao i pripadajućih obveznih (početnih) uloga kod Cash igre:


R.br.

OBVEZNI POČETNI ULOZI (kn)                                     SMALL BLIND/BIG BLIND

MIN BUY-IN (kn)

MAX BUY-IN (kn)

1.

0,10/0,20

5

20

2.

0,15/0,30

7,50

30

3.

0,20/0,40

10

40

4.

0,25/0,50

12,50

50

5.

0,5/1

25

100

6.

0,75/1,5

37,50

150

7.

1/2

50

200

8.

2/4

100

400

9.

3/6

150

600

10.

5/10

250

1.000

11.

7,5/15

375

1.500

12.

10/20

500

2.000

13.

25/50

1.250

5.000

14.

50/100

2.500

10.000

 
 
Novi igrač - koji se želi uključiti u igru mora pričekati dok ne bude na poziciji velikog Blinda, a s neke druge pozicije može odmah započeti igru samo ako odmah uloži iznos velikog Blinda.
Propušteni blindovi - igrač koji je propustio veliki Blind može se ponovno uključiti u igru samo ako pričeka poziciju velikog Blinda ili odmah uloži vrijednost velikog Blinda (živi ulog) u Pot.
All-in - igrač koji uloži sve svoje žetone u Pot smatra se da je odigrao “all-in”, a to znači da ostaje u igri sve do polaganja karata. Navedeni igrač može osvojiti samo onoliko žetona od svakog igrača koliko je i sam uložio u Pot. Ukoliko ostali igrači ulože više žetona, stvara se pomoćni Pot. Na navedeni način može se stvoriti više pomoćnih Potova ako je nekoliko igrača uložilo sve žetone.
Limiti (ograničenja na uloge) - U svim igrama ulozi moraju biti barem u visini prethodnog (kod ulaganja ili dizanja uloga) osim ako je igrač već uložio sve žetone.
Fiksni limit - u Online Pokeru sa fiksnim limitom za svakim stolom je unaprijed postavljeno ograničenje za Blindove i ulaganje.
Ulaganje u prva dva kruga odgovara iznosu jednog velikog Blinda (npr. u limitu 5/10 kn ulog je 10 kn). Niži iznos se koristi u prva dva, a viši za sljedeća dva kruga ulaganja, ali u vrijednosti dva velika Blinda.
U svakom krugu može se ulagati maksimalno četiri puta (početni ulog + tri dizanja uloga).
Bez limita - u Online Pokeru bez limita igrači mogu ulagati bilo koji iznos u bilo kojem trenutku pri čemu je jedino ograničenje količina žetona koju igrač ima na stolu.
Minimalni ulog je vrijednost velikog Blinda.
Pot limit - u Online Pokeru s Pot limitom igrači mogu uložiti bilo koji iznos u bilo kojem trenutku, ali do visine Pota.
Minimalni ulog mora biti u visini velikog Blinda.
Iznos dobitka u rundi (Pot) - igrači u svakom krugu ulaganja unutar jedne runde stvaraju iznos koji se naziva Pot (eng. “Pot”).
Igrač koji na polaganju pokaže najjaču kombinaciju karata (pobjedničku ruku) osvaja Pot umanjen za iznos rake-a.
Rake (provizija) - je naknada priređivaču a koja se uzima iz Pot-a u koji ulažu aktivni igrači za stolom u cash igri.
Rake se uzima samo iz onih Potova u kojima je podijeljen Flop.
Aktivnim igračima se smatraju samo oni kojima se dijele karte za stolom.
Svaki igrač sudjeluje u Rake-u proporcionalno iznosu koji je uložio u Pot.
Visina Rake-a određuje se u postotku od Pota koji određuje priređivač.
Rake (provizija) na poker turnirima (turnirima i Sit&Go-ovima) - je naknada priređivaču a obračunava se na  ulazne naknade (Buy-in) osim u onima turnirima koji su besplatni za igrače (Freerolls). Promjena visine ili ukidanje naknade je u nadležnosti Priređivača. Rake na poker turnirima priređivač također može obračunati na dodatne uplate (rebuy, add on). Uvođenje ili ukidanje naknade na dodatne uplate (rebuy, add on) je u nadležnosti Priređivača.
Rake na poker turnirima se prikazuje kao dodatak pri uplati na turnir (npr. 20kn+2kn znači kako se 20 kn pridodaje za dobitke, a 2 kn ide Priređivaču). Navedeno pravilo primjenjuje se i kod registracije na Sit&Go turnire.   
  
II.   OPIS ONLINE POKER IGARA
 
Članak 8.
A)    TEXAS HOLD'EM POKER
Cilj igre - je složiti najjaču kombinaciju pet karata od mogućih sedam karata (pet zajedničkih karata i dvije igračeve).
Broj igrača - koji mogu sudjelovati u igri za istim stolom ovisi o pravilima pojedinog stola, pri čemi taj broj ne može biti manji od dva igrača.
Djelitelj (dealer) - se označava posebnom pozicijom ("dealer button").
 
NAČIN ODIGRAVANJA

Svaka runda može se sastojati od najviše četiri kruga.
Prvi krug - igra se s dva obvezna (početna) uloga koji se zovu mali i veliki Blind (eng. "Small Blind" i "Big Blind"). Oni se moraju uložiti prije podjele karata prema pozicijama igrača za stolom u odnosu na djeljitelja. Prvi na potezu je igrač lijevo od djelitelja koji ulaže mali Blind, a sljedeći je njemu s lijeva koji ulaže veliki Blind. Blindovi se smatraju "živim" ulozima“. Tko uloži Blind, mora nadoknaditi samo razliku, ako postoji, između Blinda i trenutnog uloga. Igrači na pozicijama Blindova mogu odustati, pratiti igru, propustiti potez ili povećati ulog.
U nastavku igre svaki igrač dobiva dvije karte okrenute licem prema dolje koje su vidljive samo njemu. To su  "početne karte".
Igrač lijevo od velikog Blinda igra prvi pri čemu se ostali igrači trebaju odlučiti za jedan od izbora:
• ostati u igri ulaganjem iznosa u visini big blind-a (call),
• povisiti ulog (raise),
• odustati od daljnje igre (fold).
Drugi krug – započinje dijeljenjem tri zajedničke karte vidljive svima licem od stola. Navedene karte još se nazivaju se „Flop“ a njih igrači kombiniraju sa svojim kartama. Prvi na potezu je prvi aktivni igrač lijevo od djelitelja. Igrači odlučuju o daljnjoj igri:
·         igrač može ostati u igri bez ulaganja (check) ukoliko nitko od igrača ne uloži u ovom krugu igre
·         ako bilo koji od igrača odluči postaviti ulog (bet) ostali igrači koji žele ostati u igri moraju uložiti identičan iznos (call) ili povisiti ulog (raise)
Treći krug – započinje dijeljenjem četvrte zajedničke karte vidljive svima licem od stola. Navedena karta još se naziva "Turn" ili "Fourth street". Igrači sada četiri zajedničke karte kombiniraju sa svojim kartama. Prvi na potezu je prvi aktivni igrač lijevo od djelitelja i sada igrači odlučuju o daljnjoj igri na isti način kao u prethodnom krugu.
Četvrti krug – započinje dijeljenjem pete zajedničke karte vidljive svima licem od stola. Navedena karta još se naziva "River" ili "Fifth street". Igrači sada svih pet zajedničkih karata kombiniraju sa svojim kartama. Prvi na potezu je prvi aktivni igrač lijevo od djelitelja i sada igrači odlučuju o daljnjoj igri na isti način kao u prethodnom krugu.   
 
B)     OMAHA POKER
Cilj igre - je složiti najjaču kombinaciju pet karata od mogućih devet (pet zajedničkih karata i četiri igračeve).
Broj igrača - koji mogu sudjelovati u igri za istim stolom ovisi o pravilima pojedinog stola, pri čemi taj broj ne može biti manji od dva igrača.
Djelitelj (dealer) - se označava posebnom pozicijom ("dealer button").

NAČIN ODIGRAVANJA

Svaka runda može se sastojati od najviše četiri kruga.
Prvi krug - igra se s dva obvezna (početna)  uloga koji se zovu mali i veliki Blind (eng. "Small Blind" i "Big Blind"). Oni se moraju uložiti prije podjele karata prema pozicijama igrača za stolom u odnosu na djeljitelja. Prvi na potezu je igrač lijevo od djelitelja koji ulaže mali Blind, a sljedeći je njemu s lijeva koji ulaže veliki Blind. Blindovi se smatraju "živim" ulozima“. Tko uloži Blind, mora nadoknaditi samo razliku, ako postoji, između Blinda i trenutnog uloga. Igrači na pozicijama Blindova mogu odustati, pratiti igru, propustiti potez ili povećati ulog.
U nastavku igre svaki igrač dobiva četiri karte okrenute licem prema dolje koje su vidljive samo njemu. To su  "početne karte".
Igrač lijevo od velikog Blinda igra prvi pri čemu se ostali igrači trebaju odlučiti za jedan od izbora:
• ostati u igri ulaganjem iznosa u visini big blind-a (call),
• povisiti ulog (raise),
• odustati od daljnje igre (fold).
Drugi krug – započinje dijeljenjem tri zajedničke karte vidljive svima licem od stola. Navedene karte još se nazivaju se „Flop“ a njih igrači kombiniraju sa svojim kartama. Prvi na potezu je prvi aktivni igrač lijevo od djelitelja. Igrači odlučuju o daljnjoj igri:
·         igrač može ostati u igri bez ulaganja (check) ukoliko nitko od igrača ne uloži u ovom krugu igre
·         ako bilo koji od igrača odluči postaviti ulog (bet) ostali igrači koji žele ostati u igri moraju uložiti identičan iznos (call) ili povisiti ulog (raise)
Treći krug – započinje dijeljenjem četvrte zajedničke karte vidljive svima licem od stola. Navedena karta još se naziva "Turn" ili "Fourth street". Igrači sada četiri zajedničke karte kombiniraju sa svojim kartama. Prvi na potezu je prvi aktivni igrač lijevo od djelitelja i sada igrači odlučuju o daljnjoj igri na isti način kao u prethodnom krugu.
Četvrti krug – započinje dijeljenjem pete zajedničke karte vidljive svima licem od stola. Navedena karta još se naziva "River" ili "Fifth street". Igrači sada svih pet zajedničkih karata kombiniraju sa svojim kartama. Prvi na potezu je prvi aktivni igrač lijevo od djelitelja i sada igrači odlučuju o daljnjoj igri na isti način kao u prethodnom krugu.
 
C)    OMAHA HI-LO POKER
Cilj igre - je složiti najjaču i/ili najslabiju kombinaciju pet karata od mogućih devet (pet zajedničkih karata i četiri igračeve).
Broj igrača - koji mogu sudjelovati u igri za istim stolom ovisi o pravilima pojedinog stola, pri čemi taj broj ne može biti manji od dva igrača.
Djelitelj (dealer) - se označava posebnom pozicijom ("dealer button").  
 
NAČIN ODIGRAVANJA

Svaka runda može se sastojati od najviše četiri kruga.
Prvi krug - igra se s dva obvezna  (početna) uloga koji se zovu mali i veliki Blind (eng. "Small Blind" i "Big Blind"). Oni se moraju uložiti prije podjele karata prema pozicijama igrača za stolom u odnosu na djeljitelja. Prvi na potezu je igrač lijevo od djelitelja koji ulaže mali Blind, a sljedeći je njemu s lijeva koji ulaže veliki Blind. Blindovi se smatraju "živim" ulozima“. Tko uloži Blind, mora nadoknaditi samo razliku, ako postoji, između Blinda i trenutnog uloga. Igrači na pozicijama Blindova mogu odustati, pratiti igru, propustiti potez ili povećati ulog.
U nastavku igre svaki igrač dobiva četiri karte okrenute licem prema dolje koje su vidljive samo njemu. To su  "početne karte".
Igrač lijevo od velikog Blinda igra prvi pri čemu se ostali igrači trebaju odlučiti za jedan od izbora:
• ostati u igri ulaganjem iznosa u visini big blind-a (call),
• povisiti ulog (raise),
• odustati od daljnje igre (fold).
Drugi krug – započinje dijeljenjem tri zajedničke karte vidljive svima licem od stola. Navedene karte još se nazivaju se „Flop“ a njih igrači kombiniraju sa svojim kartama. Prvi na potezu je prvi aktivni igrač lijevo od djelitelja. Igrači odlučuju o daljnjoj igri:
·         igrač može ostati u igri bez ulaganja (check) ukoliko nitko od igrača ne uloži u ovom krugu igre
·         ako bilo koji od igrača odluči postaviti ulog (bet) ostali igrači koji žele ostati u igri moraju uložiti identičan iznos (call) ili povisiti ulog (raise)
Treći krug – započinje dijeljenjem četvrte zajedničke karte vidljive svima licem od stola. Navedena karta još se naziva "Turn" ili "Fourth street". Igrači sada četiri zajedničke karte kombiniraju sa svojim kartama. Prvi na potezu je prvi aktivni igrač lijevo od djelitelja i sada igrači odlučuju o daljnjoj igri na isti način kao u prethodnom krugu.
Četvrti krug – započinje dijeljenjem pete zajedničke karte vidljive svima licem od stola. Navedena karta još se naziva "River" ili "Fifth street". Igrači sada svih pet zajedničkih karata kombiniraju sa svojim kartama. Prvi na potezu je prvi aktivni igrač lijevo od djelitelja i sada igrači odlučuju o daljnjoj igri na isti način kao u prethodnom krugu.
 
ZAVRŠETAK IGRE I PRAVO NA DOBITAK (SHOWDOWN)

Članak 9.
Nakon zadnjeg kruga ulaganja i nakon što su sve karte podijeljene, pobjednik se određuje polaganjem karata. U slučaju ulaganja na “Riveru”, igrač koji je zadnji ulagao ili podigao ulog, mora prvi pokazati ruku. Ako nije bilo ulaganja, aktivni igrač lijevo od djelitelja prvi pokazuje ruku.
Pobjednička (najbolja) ruka je ruka s najjačom kombinacijom složenom od maksimalno pet karata.
Za slaganje najbolje kombinacije u Texas Hold'em pokeru svaki igrač može koristiti svoje dvije početne karte i pet zajedničkih karata.
Za slaganje najbolje kombinacije u Omaha pokeru svaki igrač mora koristiti dvije od svoje četiri početne karte i tri od pet zajedničkih karata (npr. Ako igrač ima jedan pik u svoje dvije izabrane od četiri početne karte, i četiri pika su na stolu među zajedničkim kartama, on ipak nema pet karata u istoj boji „flush“ jer bi za to bila potrebna dva pika u njegove dvije izabrane od četiri početne karte).
Za slaganje najbolje kombinacije u Omaha Hi-Lo pokeru svaki igrač mora koristiti dvije od svoje četiri početne karte i tri od pet zajedničkih karata. Pobjednici su igrači sa najjačom i najslabijom rukom te oni dijele Pot. Najslabija niža ruka može pobijediti samo ako sve karte u kombinaciji imaju vrijednost osam ili manje.  Nije uvijek moguće složiti i nisku i visoku ruku pa igrač koji ima najbolju ili najslabiju ruku uzima cijeli Pot. Potpuno je moguće da jedan igrač ima i najjaču i najslabiju ruku. Ako npr. igrač ima A2456  sve u trefu, on u tom slučaju ima tref Flush i najslabiju ruku sa tim istim kartama. Igrači mogu koristiti i druge karte iz svoje ruke da bi napravili odvojene najbolje i najslabije kombinacije. Ako jedan igrač ima i najbolju i najslabiju ruku on uzima cijeli Pot.
Asevi su najjače karte, osim u skali A-2-3-4-5 kada se As broji kao 1.
Ako dva ili više igrača pokažu istu ruku (koja je i najjača za stolom), dijele dobitak.
Ako dva ili više igrača imaju ruku istog ranga, pobjeđuje onaj s jačom kartom.
Pobjednička ruka osvaja Pot (žetone igrača koji su sudjelovali u igri umanjeno za iznos provizije). Jačine kombinacija određene su u čl. 10. ovih Pravila.
 
MOGUĆE KOMBINACIJE U IGRI

Članak 10.
Sve vrste kombinacija navedene su u tablici, počevši od najjače do najslabije kombinacije.
Tablica mogućih kombinacija:

 

Kombinacija

Naziv

Opis

1.

Velika skala u boji

Royal Flush

As, K,Q, J, 10 u
istoj boji

2.

Mala skala u boji

Street flush

Pet karata poredanih
po redu u istoj boji

3.

Poker

Four of a kind

Četiri karte iste
vrijednosti

4.

Full

Full House

Tris + par

5.

Boja

Flush

Pet karata u istoj boji
(znaku)

6.

Skala

Street

Pet karata poredanih
po redu

7.

Tris

Three of a kind

Tri karte iste vrijednosti

8.

Dva para

Two pairs

Dva puta po dvije
karte iste vrijednosti

9.

Jedan par

One pair

Dvije karte iste
vrijednosti

10.

Najjača karta

Hi card

Najjača karta u
kombinaciji


 
 
Članak 11.
Dobitak koji igrač ostvari u Online Pokeru pripisuje se na njegov HL račun odmah po završetku igre.
 
SLIJEDEĆA IGRA (RUNDA) - NASTAVAK

Članak 12.
Nakon što dobitnik osvoji pot, slijedi nova igra (runda).
Prije početka sljedećeg dijeljenja dealer button se pomiče za jedno mjesto, tj. ispred onog igrača koji je u prethodnoj igri bio na poziciji small Blind.
Pozicije small i big blind sukladno se pomiču i igra se nastavlja. 
  
III.   UVJETI KORIŠTENJA
 
NAMJEŠTANJE IGRE I POVRAT SREDSTAVA

Članak 13.
Odredbe ovog odjeljka utvrđuju sankcije i povrat sredstava u sljedeće 3 vrste nedopuštenog namještanja igre od strane igrača:
-  dogovorno propuštanje,
-  dogovorno prebacivanje žetona i
-  zajednička igra.
Igračima koji su sudjelovali u nedopuštenom namještanju igre priređivač će po vlastitoj slobodnoj procjeni odrediti jednu ili više od sljedećih sankcija:
a)   opomena,
b)   oduzimanje nagrade na turniru,
c)   zamrzavanje i/ili oduzimanje sredstava na virtualnom računu (HL računa),
d)   zatvaranje virtualnog računa (HL računa),
e)   priređivač ima pravo uspostaviti privremeno ograničeno raspolaganje ili neraspolaganje igračevim HL računom
Priređivač će nadzirati Online Poker igre te će, ako tako odluči, u slučaju pokretanja istrage radi sumnjivog ponašanja obavijestiti igrače.
 
Dogovorno propuštanje – zabranjena je situacija u kojoj dva ili više igrača prate ulog igrača koji je uložio sve žetone u igru i više ne može djelovati ili odustati od ruke. U navedenoj situaciji nije dozvoljeno dogovorno propuštanje igre između preostalih igrača koji i dalje mogu igrati ili odustati kako bi na navedeni način povećali šansu za izbacivanje igrača koji je uložio sve žetone (igrač u all-in-u).
Dogovorno prebacivanje žetona – zabranjena je situacija u kojoj jedan igrač svjesno gubi žetone drugom igraču s namjerom da poveća njegove šanse za osvajanjem nagrada.
Zajednička igra  - je situacija u kojoj jedan ili više igrača ulaze sa dva ili više virtualnih računa (HL računa) na turnir (normalni ili Sit&Go) ili na ostale stolove te dijele ili pokušavaju između sebe dijeliti informacije o svojim rukama ili o igračima. Pod dijeljenje informacija smatra se igranje na računima sa istog kompjutera, korištenje servisa za slanje poruka i bilo koji drugi način online ili offline komunikacije.
 
PREKID VEZE SA SERVEROM TIJEKOM CASH IGRE

Članak 14.
Ukoliko tijekom igre na stolovima dođe do zastoja ili prekida veze sa serverom, igrač koji je uložio u Pot može kontaktirati korisničku podršku priređivača koja će ispitati nastalu situaciju.
Ukoliko se utvrdi greška ili prekid veze  na  strani priređivača, iznosi uplaćeni za tu rundu vraća se igračima na njihov HL račun.
Ukoliko se utvrdi prekid ili greška veze koja nije nastala na strani priređivača, neće biti povrata sredstava.
 
PREKID VEZE SA SERVEROM TIJEKOM IGRE NA TURNIRIMA

Članak 15.
Kod prekida veze sa serverom za vrijeme turnirske igre, primjenjuju se sljedeća pravila:
Ako je igrač bio u rundi u kojoj je uložio novac;
●   ako je igrač već uložio sve žetone prije prekida veze, odigrat će se runda do kraja - osvojit će žeton ako je imao pobjedničku ruku,
●   ako igrač ne može odigrati dalje i  nije već uložio sve žetone, automatski će odigrati odustajem,
●   ako je prethodni igrač podigao ulog, igrač će automatski odigrati odustajem.
Igračima čija je veza prekinuta za vrijeme cijelog turnira, oduzimat će se žetoni kad su na potezu u vrijednosti malog i velikog Blinda sve dok ne ispadnu iz turnira (ili dok ne uspiju uspostaviti vezu i vratiti se na turnir).
Ukoliko se utvrdi greška ili prekid veze  na  strani priređivača te priređivač nije u mogućnosti nastaviti priređivanje predmetnog turnira, iznosi uplaćeni za taj turnir vraćaju se igračima na njihov HL račun.
 
AUTOMATSKI IGRAČI (BOTOVI)

Članak 16.
Korištenje umjetne inteligencije uključujući bez ograničenja i ‘’robote’’ strogo je zabranjeno u Online Poker igrama.
Svako korištenje Poker aplikacije mora biti isključivo osobno preko igračkog sučelja dopuštenog od strane priređivača.
 
NEDOZVOLJENI SADRŽAJI

Članak 17.
Igračima je zabranjeno putem servisa za čavrljanje ili pri stavljanju slike avatara koristiti izraze koji su protuzakoniti, nepristojni, rasistički, prijeteći i koji bi na bilo koji način mogli biti uvredljivi.
Kad se takav sadržaj pronađe, bit će bez odgode uklonjen, a igračima će biti određena kazna u obliku opomene, uklanjanja avatara, zabrane čavrljanja ili kod težih kršenja ovog pravila, zatvaranje virtualnog računa (HL računa) shodno odluci priređivača.
 
NADZOR I SANKCIJE

Članak 18.
Priređivač koristi sofisticirane nadzorne radnje kako bi se otkrilo i spriječilo nedopušteno ponašanje i korištenje nedopuštenih programa.
Priređivač će samostalno pratiti sve radnje unutar Poker aplikacije kako bi osigurao sigurnost i integritet igre koju nudi igračima.
Priređivač zadržava pravo zatvoriti HL račune igračima, oduzeti nagrade i novac s virtualnog računa (HL računa) ako utvrdi nedopušteno ponašanje ili korištenje nedopuštenih programa.
 
Članak 19.
Igrač prihvaća da će se podaci o svakoj igri i povijesti ruku spremati na servere priređivača.
U slučaju neslaganja između karata prikazanih na računalu i spremljenih podataka, za donošenje odluke koristit će se isključivo spremljeni podaci.

Članak 20.
Priređivač zadržava pravo, a u skladu s ostalim mjerama, ograničiti određenim igračima pravo sudjelovanja na turniru ili cash igri. Navedeno uključuje i ograničenje dvojici ili više igrača sudjelovanje na istom turniru ili cash igri za istim stolom. 
  
IV.   ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Priređivač ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu nastalu igraču do koje je došlo kao posljedica kvara sustava, komunikacije ili opreme koji je izvan nadzora priređivača (viša sila).
U slučaju dobitaka ostvarenih temeljem tehničke pogreške Priređivač zadržava pravo neisplate istih uz povrat uloženih sredstava igraču.
 
Članak 22.
Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda (transakcija uplate igre) u skladu s zakonskim propisima.
U slučaju kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz sudjelovanja u igri Online Poker priređivač je dužan čuvati zapise potvrda do pravomoćnog okončanja sudskog  postupka.
 
Članak 23.
Za rješavanje sporova koji proizađu iz sudjelovanja u igri Online Poker mjesno i stvarno je nadležan Općinski sud u Zagrebu.
 
Članak 24.
Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja na internet stranici priređivača, a nakon prethodnog rješenja o odobrenju od strane Ministarstva financija.

Hrvatska Lutrija d.o.o. 
direktor
Mario Musa, MBA

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa:
UP/I-461-01/17-01/83, ur. broj: 513-07-21-01/17-3 od 4. rujna 2017. godine
.