Prigodna lutrija IL-35 Bubamara-2

IL-35 je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik saznaje rezultat igre skidanjem emulzije sa polja koja se nalaze na licu srećke.

Cijena pojedine srećke IL-35 je 10,00 kuna.

Na srećki je jedno polje za igru prekriveno emulzijom na kojoj je u 10 redova ukupno deset puta otisnut tekst DOBITAK.

Skidanjem emulzije sa polja za igru otkriva se 10 redova. U svakom redu otisnut je jedan simbol i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak.

Ako je u redu otkriven simbol djeteline i tekst DOBITAK ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu.

Ako je u redu otkriven simbol bubamare i tekst DOBITAKx2 ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu u dvostrukom iznosu.

Ako u redu nije otkriven ni simbol djeteline ni simbol bubamare nije ostvaren mogući pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu.

Na pojedinoj srećki moguće je ostvariti do 10 dobitaka. Ukoliko je ostvareno više  dobitaka, ukupan dobitak po srećki čini zbroj ostvarenih pojedinačnih dobitaka.


U prodaji do 3.8.2020.


Osvoji do 100.000,00 kn!

  • IL35-Bubmara1_435.jpg
  • IL35-Bubmara2_435.jpg
fotka_04.jpg

Kako se registrirati?

4 koraka registracije - tako lako! A zapnete li, tu smo svaki dan od 7 do 23h!
registracija