Prigodna lutrija IL-36

IL-36 je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik saznaje rezultat igre skidanjem emulzije sa polja koja se nalaze na licu srećke.

Cijena pojedine srećke IL-36 je 15,00 kuna.

Na srećki se, po skidanju emulzije u svakom od 3 manja polja (30KN BONUS, 45KN BONUS i 75KN BONUS) nalazi po jedan simbol. Igrač ostvaruje dobitak kada:

- se u polju 30KN BONUS po skidanju emulzije nalazi simbol krune i tekst KRUNA. U tom slučaju igrač je ostvario dobitak u iznosu 30,00 kn.

- se u polju 45KN BONUS po skidanju emulzije nalazi simbol dara i tekst DAR. U tom slučaju igrač je ostvario dobitak u iznosu 45,00 kn.

- se u polju 75KN BONUS po skidanju emulzije nalazi simbol anđela i tekst ANĐEO. U tom slučaju igrač je ostvario dobitak u iznosu 75,00 kn.

U slučaju da se u pojedinom od navedenih polja, po skidanju emulzije nalaze različiti simboli od gore navedenih igrač nije ostvario dobitak.
Osim navedenog, na srećki se po skidanju emulzije u velikom polju za igru nalazi 12 redova. U svakom redu otisnut je jedan simbol i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak. Ako je otkriven simbol zlatnika i tekst DOBITAK ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak za taj simbol. Ako je otkriven simbol dva zlatnika i tekst DOBITAKx2 ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak za taj simbol u dvostrukom iznosu. Ako nije otkriven ni simbol zlatnika ni simbol dva zlatnika nije ostvaren mogući pripadajući pojedinačni dobitak.

Na pojedinoj srećki moguće je ostvariti do 15 dobitaka. Ukoliko je ostvareno više dobitaka, ukupan dobitak po srećki čini zbroj ostvarenih pojedinačnih dobitaka.


U prodaji do 5.6.2021.


Osvoji do 150.000,00 kn!

  • easter_435.jpg
fotka_04.jpg

Kako se registrirati?

4 koraka registracije - tako lako! A zapnete li, tu smo svaki dan od 7 do 23h!
registracija