Primjena društveno odgovornog priređivanja u praksi Hrvatske Lutrije

U nastojanju da suzbiju negativne posljedice igranja na sreću, državne lutrijske organizacije udružene u World Lottery Association i European Lotteries posvetile su punu pažnju utvrđivanju standarda čiji je cilj uspostava programa odgovornog priređivanja igara na sreću i programa "odgovornog igranja" kako bi se umanjio rizik za sve dijelove društva, a posebno za osjetljive skupine.

Navedeni se program temelji na načelima prevencije i edukacije. U tom smislu tu djelatnost treba podupirati, popularizirati je u javnosti i omogućiti korištenje komunikacijskih kanala u svrhu educiranja i obavještavanja igrača o njihovim aktivnostima, kako bi se ostvarila bolja informiranost igrača, njihov svjesniji odabir igara na sreću i načina sudjelovanja u njima te, u što većoj mjeri, spriječila odnosno umanjila pojava patološkog igranja u našem društvu.

Prodavači i društveno odgovorno priređivanje

Zaposlenici Hrvatske Lutrije u djelokrugu svog svakodnevnog rada imaju značajnu ulogu u promoviranju društveno odgovornog priređivanja igara na sreću u našoj zajednici. Kako bi bili što pripremljeniji svaki prodavač lutrijskih igara i zaposlenik automat kluba i casina prošao je edukaciju o društveno odgovornom priređivanju igara na sreću, koja mu je pomogla u boljem razumijevanju tog koncepta i interakciji s igračima na odgovoran način.

Pružanje informacija

Odgovornost priređivača igara na sreću je pružanje informacija igračima, bilo o vjerojatnosti dobitka, bilo o prevenciji prekomjernog igranja igara na sreću, kako bi oni u svakom trenutku mogli odlučiti o tijeku svog sudjelovanja u igri. Svaka informacija koju zaposlenik Hrvatske Lutrije daje igračima mora biti ispravna, precizna i pravovremena, a sve informacije moraju biti komunicirane igračima i vidljive na prodajnim mjestima.

Odgovorno tržišno komuniciranje

Strategija tržišnog komuniciranja Hrvatske Lutrije temelji se na odgovornosti prema igračima i na odgovornosti prema široj društvenoj zajednici.  To konkretno znači da se oglašivačke aktivnosti neće usmjeravati prema maloljetnim osobama niti prema osjetljivim društvenim skupinama. Hrvatska Lutrija također u oglašavanju svojih igara neće igrače navoditi na nerealna očekivanja.

Standardi društveno odgovornog priređivanja igara na sreću

Hrvatska Lutrija potpisala je Standarde društveno odgovornog priređivanja igara na sreću, a oni su implementirani u temeljnu viziju njezinog poslovanja. Standardi su integrirani u sve segmente poslovanja Hrvatske Lutrije, od promišljanja, planiranja i provedbe svih aktivnosti, do informiranja igrača i oglašavanja igara na sreću.

Znak odgovornog igranja i procjena rizika ovisnosti

Hrvatska Lutrija na svakoj igri te promotivnim materijalima otisnula je znak odgovornog igranja igara na sreću i oznaku rizičnosti igre, koje kao odgovorni priređivač igara na sreću i nositelj Certifikata izdanog od strane Europske lutrijske organizacije, ističe na svojim proizvodima od 2012. godine. Prepoznatljivim i istaknutim logom odgovornog igranja i logom procjene rizika ovisnosti upozoravamo sve igrače da je igra zabava, dok se igra s mjerom. To je još jedna od potvrda odgovornog ponašanja HL-a prema svojim  igračima i društvu u cjelini.

NePodcjenjuRizik.jpg

U cilju dodatnog osvješćivanja igrača i cijelog društva o potencijalnim rizicima koje sa sobom donosi neodgovoran pristup igrama na sreću krenula je nova kampanja pod nazivom "Ne podcjenjuj rizik, igraj odgovorno!"