Sistemska igra

Igrač može svaku od igara odigrati neovisno o bilo kojoj drugoj igri.

Svaka odigrana igra ujedno je i jedna odigrana kombinacija izuzev u igri Mojih 6 gdje broj kombinacija ovisi o broju odabranih brojeva.

Na jednoj je potvrdi moguće odigrati maksimalno 219 kombinacija (210 kombinacija u igri Mojih 6 te 9 kombinacija odigravanjem ostalih igara).

Iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja ostvarenog dobitka.

Ukupan iznos dobitka na jednoj potvrdi o uplati računa se na način da se za svaku dobitnu kombinaciju množi iznos uplate za pojedinu kombinaciju sa pripadajućim množiteljem, nakon čega se svi tako izračunati dobici po toj potvrdi zbrajaju.