Specijalist upravljanja nekretninama

 

 

job_493.jpg

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o.

već je 45 godina prepoznata je kao vodeći priređivač igara na sreću. U našem poslovanju važno nam je zadovoljstvo naših igrača, ali i naša prepoznatljivost na tržištu kao društveno odgovorna kompanija koja brine o svojim igračima, zaposlenicima i zajednici u kojoj djelujemo.

Zbog nastojanja da na tržištu igara na sreću u Hrvatskoj zadržimo vodeću poziciju i ispunimo očekivanja svih naših dionika, kontinuirano ulažemo u stručno usavršavanje i zadovoljstvo naših zaposlenika.
 
Ukoliko i Vi želite postati dio našeg tima, javite se na naš oglas za radno mjesto

"SPECIJALIST UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA (m/ž)"
(Mjesto rada: Zagreb, 1 izvršitelj)

Zadaci i odgovornosti:

 • Prati tehničku ispravnost nekretnina
 • Obilazi, snima i vrši izmjeru nekretnina
 • Sudjeluje u primopredaji nekretnina
 • Prema potrebi izrađuje 3D vizualizaciju nekretnina
 • Sudjeluje u izradi prijedloga plana uređenja, opremanja te održavanja nekretnina
 • Izrađuje troškovnike za održavanje nekretnina
 • Naručuje radove na uređenju, opremanju i održavanju nekretnina
 • Nadzire provedbu odobrenih radova na uređenju, opremanju te kontrolira račune za izvedene radove
 • Priprema Zahtjeve za pokretanje postupaka nabave male vrijednosti i izrađuje tehničku specifikaciju i opis predmeta nabave iz područja upravljanja nekretninama
 • Sudjeluje u radu povjerenstva za pregled i ocjenu pristiglih ponuda
 • Objedinjuje dokumentaciju potrebnu za preuzimanje radova
 • Izrađuje prijedlog Odluke za Upravu Društva o odabiru najpovoljnije ponude
 • Prati zakonske propise iz djelokruga rada/odgovornosti
 • Obavlja sve ostale radne zadatke po nalogu neposredno nadređenog

Uvjeti zapošljavanja:

 • VSS/VŠS (≥ 180 ECTS bodova)
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Engleski jezik
 • Poznavanje rada s alatima za crtanje na računalu
 • MS Office

Od kandidata očekujemo:

 • Komunikacijske vještine
 • Poželjno je da je kandidat građevinske struke

Svojim zaposlenicima osiguravamo:

 • Kontinuirane edukacije
 • Mogućnost napredovanja
 • Redovitu isplatu plaće do 15. u mjesecu
 • Dodatke na plaću (mjesečna stimulacija, naknada za rad u smjenama, noćni rad, nedjeljom…)
 • Pokriće troškova prijevoza
 • Božićnicu, regres, dar za djecu, solidarnu pomoć, dar u naravi, potporu za rođenje djeteta u iznosu od 10.000,00 kuna i sl.
 • Sistematski pregled
 • Plaćeni dopust za osobne potrebe radnika, za dragovoljno davanje krvi, za volontiranje, slobodan prvi dan škole roditeljima prvašića

Način zaposlenja: Rad na neodređeno

Pozivamo zainteresirane kandidate da do 25.5.2020. godine dostave: motivacijsko pismo i životopis, presliku diplome, domovnice i vozačke dozvole poštom na adresu:

Hrvatska Lutrija d.o.o.
Služba ljudskih potencijala
(za natječaj "SPECIJALIST UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA (m/ž)")
Ulica grada Vukovara 72
10000 Zagreb
 
Ili na e-mail adresu
: posao@lutrija.hr

Napomene: Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo. Nepotpune i nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati, pa se takva osoba neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj, kao ni osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Dostavom ponude i tražene dokumentacije na natječaj smatra se vašim pristankom na obradu osobnih podataka.  Osobni podaci kandidata čuvaju se i obrađuju isključivo u svrhu zapošljavanja. Podaci se čuvaju 30 dana nakon okončanja natječajnog postupka i nakon toga se uništavaju na zakonom propisani način. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskoristiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta i koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj priložiti sve dokaze temeljem kojih ostvaruju pravo prioriteta.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na testiranje i intervju, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Očekujemo Vašu prijavu kako biste i Vi doprinijeli
našoj prepoznatljivosti vodećeg priređivača igara na sreću!
 
Tijek selekcijskog postupka možete pratiti na linku:
https://www.lutrija.hr/cms/ObavijestOTijekuNatjecaja
Više o postupku zapošljavanja u HL na linku:
https://www.lutrija.hr/cms/PostupakZaposljavanja