Specijalist za upravljanje rizicima i praćenje usklađenosti poslovanja

 

 

job_493.jpg

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o.

već je 45 godina prepoznata je kao vodeći priređivač igara na sreću. U našem poslovanju važno nam je zadovoljstvo naših igrača, ali i naša prepoznatljivost na tržištu kao društveno odgovorna kompanija koja brine o svojim igračima, zaposlenicima i zajednici u kojoj djelujemo.

Zbog nastojanja da na tržištu igara na sreću u Hrvatskoj zadržimo vodeću poziciju i ispunimo očekivanja svih naših dionika, kontinuirano ulažemo u stručno usavršavanje i zadovoljstvo naših zaposlenika.

Ukoliko i Vi želite postati dio našeg tima, javite se na naš oglas za radno mjesto

"SPECIJALIST ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA I PRAĆENJE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA (m/ž)"

(Mjesto rada: Zagreb, 1 izvršitelj)

Zadaci i odgovornosti:

 • Surađuje sa Voditeljem razvoja procesa na izradi mape poslovnih procesa Društva
 • Praćenje usklađenosti poslovanja Društva s pravnom regulativom i internim aktima
 • Izvješćuje Nadzorni odbor i Upravu Društva u slučajevima pojave nezakonitog poslovanja i kršenja pravila o upravljanju rizicima
 • Izvješćuje Nadzorni odbor Društva o uočenim nepravilnostima
 • Definiranje i provedba politika i procedura koje adresiraju rizike prvog stupnja, definiranje i provedba politika i procedura koje adresiraju sve ostale rizike kojima je Društvo izloženo, provedba politike upravljanja rizicima i integracija istih
 • Specifikacija potrebnog seta podataka i osiguranje implementacije adekvatnih kontrola
 • Ocjenjivanje izloženosti rizicima i limitima rizičnosti Društva, izrada metodologije i prijedlog procedura u upravljanju rizicima
 • Organizacija izrade i kontrola sustava upravljanja rizicima i provedbu pripadajućih izračuna
 • Ocjenjivanje mogućih rizika koji utječu na ostvarenje ciljeva, te uspostavljanje prikladne mjere za upravljanje rizicima
 • Izrada potrebnih izvještaja i omogućavanje adekvatnog toka informacija prema svim relevantnim stranama. Podrška organizacijskim jedinicama u upravljanju rizicima. Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog
 • Postavljanje adekvatne strukture usklađenosti sa regulativom i osiguranje pravovremene informiranosti regulatora u domeni upravljanja rizicima.

Uvjeti zapošljavanja:

 • VSS ( 300 ECTS bodova)
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada u MS Office-u
 • Poznavanje engleskog jezika

Svojim zaposlenicima osiguravamo:

 • Kontinuirane edukacije
 • Mogućnost napredovanja
 • Redovitu isplatu plaće do 15. u mjesecu
 • Dodatke na plaću (mjesečna stimulacija, naknada za rad u smjenama, noćni rad, nedjeljom…)
 • Pokriće troškova prijevoza
 • Božićnicu, regres, dar za djecu, solidarnu pomoć, dar u naravi, potporu za rođenje djeteta u iznosu od 10.000,00 kuna i sl.
 • Sistematski pregled
 • Plaćeni dopust za osobne potrebe radnika, za dragovoljno davanje krvi, za volontiranje, slobodan prvi dan škole roditeljima prvašića

Način zaposlenja: Rad na neodređeno

Pozivamo zainteresirane kandidate da do 29.5.2020. godine dostave: motivacijsko pismo i životopis, presliku diplome i domovnice poštom na adresu:

Hrvatska Lutrija d.o.o.
Služba  ljudskih potencijala
(za natječaj  "SPECIJALIST ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA I PRAĆENJE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA (m/ž)")
Ulica grada Vukovara 72
10000 Zagreb
 
Ili na e-mail adresu: posao@lutrija.hr

Napomene: Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo. Nepotpune i nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati, pa se takva osoba neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj, kao ni osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Dostavom ponude i tražene dokumentacije na natječaj smatra se vašim pristankom na obradu osobnih podataka.  Osobni podaci kandidata čuvaju se i obrađuju isključivo u svrhu zapošljavanja. Podaci se čuvaju 30 dana nakon okončanja natječajnog postupka i nakon toga se uništavaju na zakonom propisani način. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskoristiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta i koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj priložiti sve dokaze temeljem kojih ostvaruju pravo prioriteta.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na testiranje i intervju, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Očekujemo Vašu prijavu kako biste i Vi doprinijeli
našoj prepoznatljivosti vodećeg priređivača igara na sreću!
 
Tijek selekcijskog postupka možete pratiti na linku:
https://www.lutrija.hr/cms/ObavijestOTijekuNatjecaja
Više o postupku zapošljavanja u HL na linku:
https://www.lutrija.hr/cms/PostupakZaposljavanja