Instant lutrija IHL-19 'Sretna sedmica'

IHL-19 je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik saznaje rezultat igre skidanjem emulzije sa polja koja se nalaze na licu srećke.

Cijena pojedine srećke je 10,00 kuna.

Lice srećke sadrži između ostalog motiv sretnog broja 7.
Na licu srećke, u poljima prekrivenim emulzijom, nalaze se odvojene dvije igre, IGRA 1 i IGRA 2.
Skidanjem emulzije sa polja za IGRU 1 na kojem je otisnuto pet simbola svežnja novčanica i uz svaki simbol tekst DOBITAK, otkriva se 5 redova. U svakom redu otisnut je jedan broj i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak.
Skidanjem emulzije sa polja za IGRU 2 na kojem je otisnuto 5 simbola hrpa novčića i uz svaki simbol tekst DOBITAK, otkriva se 5 redova. U svakom redu otisnuta su dva simbola i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak.

U prodaji do 5.11.2020.
  • Sretna7_435.jpg