Instant lutrija IHL-42 'Super sedmica'

IHL-42 je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik saznaje rezultat igre skidanjem emulzije sa polja koja se nalaze na licu srećke.

Cijena pojedine srećke je 20,00 kuna.

U velikom polju za igru se po skidanju emulzije otkriva 20 redova oznake RED 1 do RED 20. U svakom redu otisnuta su tri simbola i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak. Ukoliko se po skidanju emulzije u istom redu otkriju tri istovjetna simbola, ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu. Ako je u redu po skidanju emulzije, otkriven broj 7 i tekst DOBITAKx2 ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu u dvostrukom iznosu. Ako se u istom redu nalaze tri različita simbola ili 2 istovjetna i jedan različiti simbol, nije ostvaren mogući pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu. Mogući dobitak u redu nije ostvaren ni ako nije otkriven broj 7.
U BONUS polju se po skidanju emulzije otkriva otisnut jedan simbol i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak. Ukoliko se po skidanju emulzije u BONUS polju otkrije simbol ćup s novčićima i tekst DOBITAK, ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak za taj simbol. Ako se u BONUS polju ne otkrije simbol ćupa s novčićima nije ostvaren mogući pripadajući pojedinačni dobitak za taj simbol.
Simboli koji su otisnuti na emulziji polja za igru i bonus polja nisu u nikakvoj vezi sa simbolima i pripadajućim dobicima otisnutima ispod iste.
Na pojedinoj srećki moguće je ostvariti do 20 dobitaka. Ukoliko je ostvareno više dobitaka, ukupan dobitak na srećki čini zbroj svih ostvarenih pojedinačnih dobitaka.

U prodaji do 5.5.2021. godine.

  • Super7_435.jpg