Vrste dobitaka

Mojih 6

U igri Mojih 6 postoji jedna vrsta dobitka. Igrač ostvaruje dobitak ukoliko pogodi svih 6 brojeva od 35 izvučenih brojeva istog izvlačenja. Iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i pripadajućeg množitelja uz redni broj (prema redoslijedu izvlačenja) na kojem jest ostvarena dobitna kombinacija, a sukladno navedenom u tablici:

Dobitak ostvaren na rednom broju Množitelj
6. 10.000
7. 5.000
8. 2.500
9. 1.000
10. 500
11. 300
12. 200
13. 150
14. 100
15. 50
16. 40
17. 30
18. 20
19. 18
20. 16
21. 15
22. 14
23. 13
24. 12
25. 11
26. 10
27. 9
28. 8
29. 7
30. 6
31. 5
32. 4
33. 3
34. 2
35. 1


 
U ovoj igri igrač može odabrati minimalno 6, a maksimalno 10 brojeva. U slučaju da igrač odabere više od 6 brojeva, igra Mojih 6 se računa kao sistemska igra, s brojem kombinacija ovisno o broju odabranih brojeva.
Broj kombinacija u odnosu na broj odabranih brojeva je: 

Odigranih brojeva Broj kombinacija
6 1
7 7
8 28
9 84
10 210
 


 
Zbroj prvih 5 izvučenih brojeva

U igri Zbroj prvih 5 izvučenih brojeva igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi je li zbroj prvih 5 izvučenih brojeva veći ili manji od 122,5. U tom slučaju iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75.

Prvi broj veći ili manji

U igri Prvi broj veći ili manji igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi je li prvi izvučeni broj veći ili manji od 24,5. U tom slučaju iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75.

Prvi broj paran ili neparan

U igri Prvi broj paran ili neparan igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi je li prvi izvučeni broj paran ili neparan. U tom slučaju iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75.

Boja prve kuglice

U igri Boja prve kuglice igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi boju prve izvučene kuglice. U ovoj igri igrač može odabrati jednu, dvije ili četiri boje. Ukoliko je boja prve izvučene kuglice identična odabranoj boji od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 6,50. Ukoliko je boja prve izvučene kuglice identična jednoj od dvije odabrane boje od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 3,25. Ukoliko je boja prve izvučene kuglice identična jednoj od četiri odabrane boje od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75.

Više parnih ili neparnih brojeva

U igri Više parnih ili neparnih brojeva igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi je li u pojedinom izvlačenju, sa zaključno 35. izvučenim brojem,  izvučeno više parnih ili neparnih brojeva. U tom slučaju iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75.

Najčešće izvučena boja

U igri Najčešće izvučena boja igrač ostvaruje dobitak kada, sa zaključno 35. izvučenim brojem, putem odigrane potvrde o uplati pogodi koja je boja kuglica u pojedinom izvlačenju najčešće izvučena. U ovoj igri igrač može odabrati jednu, dvije ili četiri boje. Ukoliko je u pojedinom izvlačenju najčešće izvučena boja identična odabranoj boji od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 6,50. Ukoliko je u pojedinom izvlačenju najčešće izvučena boja identična jednoj od dvije odabrane boje od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 3,25. Ukoliko je u pojedinom izvlačenju najčešće izvučena boja identična jednoj od četiri odabrane boje od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75.

Ukoliko se u pojedinom izvlačenju izvuče isti broj kuglica različitih boja, primjerice šest crvenih i šest plavih, iznos dobitka izračunava se prema sljedećoj formuli:

m = (6.50 * mc)/sc/ mf

m = množitelj odigrane igre
mc = broj pogođenih boja
sc = broj odabranih boja (1, 2 ili 4)
mf = broj najčešće izvučenih boja
 
Posljednji broj veći ili manji

U igri Posljednji broj veći ili manji igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi je li posljednji, 35. izvučeni broj, veći ili manji od 24,5. U tom slučaju iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75.

Posljednji broj paran ili neparan

U igri Posljednji broj paran ili neparan igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi je li posljednji, 35. izvučeni broj, paran ili neparan. U tom slučaju iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75.

Boja posljednje kuglice

U igri Boja posljednje kuglice igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi boju posljednje, 35. izvučene kuglice. U ovoj igri igrač može odabrati jednu, dvije ili četiri boje. Ukoliko je boja posljednje izvučene kuglice identična odabranoj boji od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 6,50. Ukoliko je boja posljednje izvučene kuglice identična jednoj od dvije odabrane boje od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 3,25. Ukoliko je boja posljednje izvučene kuglice identična jednoj od četiri odabrane boje od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75.