Instant lutrija 'Zlatna staza'

IHL-41 je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik saznaje rezultat igre skidanjem emulzije sa polja koje se nalazi na licu srećke.

Cijena pojedine srećke je 10,00 kuna. 

Na srećki se ispod emulzije nalazi 10 redova. U svakom redu otisnut je jedan simbol i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak.
Ako je otkriven simbol zlatne poluge i tekst DOBITAK ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu.
Ako je otkriven simbol dvije zlatne poluge i tekst DOBITAKx2 ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu u dvostrukom iznosu.
Mogući pripadajući dobitak nije ostvaren ako u redu nije otkriven ni simbol zlatne poluge ni simbol dvije zlatne poluge.
Simboli koji su otisnuti na emulziji nisu u nikakvoj vezi sa simbolima i pripadajućim dobicima otisnutima ispod iste.
Na pojedinoj srećki moguće je ostvariti do 10 dobitaka. Ukoliko je ostvareno više dobitaka, ukupan dobitak na srećki čini zbroj svih ostvarenih pojedinačnih dobitaka. 

U prodaji do 5.5.2021. godine.
  • zlatna_staza2_435.jpg
  • zlatna_staza_435.jpg
fotka_04.jpg

Kako se registrirati?

4 koraka registracije - tako lako! A zapnete li, tu smo svaki dan od 7 do 23h!
registracija