Instant lutrija 'Zlatni trag'

Na srećki se, po skidanju emulzije sa polja za igru, otkriva 10 redova. U svakom redu otisnut je jedan simbol i jedan mogući pripadajući pojedinačni dobitak.

Ako je otkriven simbol zlatne poluge i tekst DOBITAK ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu.

Ako je otkriven simbol dvije zlatne poluge i tekst DOBITAKx2 ostvaren je pripadajući pojedinačni dobitak u tom redu u dvostrukom iznosu.

Mogući pripadajući dobitak nije ostvaren ako u redu nije otkriven ni simbol zlatne poluge ni simbol dvije zlatne poluge.

Na pojedinoj srećki moguće je ostvariti više dobitaka. Ukoliko je ostvareno više dobitaka, ukupan dobitak po srećki čini zbroj ostvarenih pojedinačnih dobitaka.

Cijena srećke je 10,00 kuna.

U prodaji do 5.10.2020.

Osvoji do 100.000,00 kn!

  • Zlatni_Trag1_435.jpg
  • Zlatni_Trag2_435.jpg