Nove eSrećke

Slapshot
Demo

Slapshot!

Cijena: od 1 kn do 20 kn

Max. dobitak: 200.000 kn

VIP Zlato
Demo

VIP Zlato!

Cijena: od 0,20 kn do 100 kn

Max. dobitak: 300.000 kn

Pinata!
Demo

Pinata!

Cijena: od 1 kn do 20 kn

Max. dobitak: 200.000 kn

Elektro 7
Demo

Elektro 7

Cijena: od 0,20 kn do 10 kn

Max. dobitak: 300.000 kn

Blackjack Duplo
Demo

Blackjack Duplo

Cijena: od 1 kn do 20 kn

Max. dobitak: 500.000 kn

Banka
Demo

Banka

Cijena: od 0,30 kn do 2 kn

Max. dobitak: 20.000 kn

eLova
Demo

eLova

Cijena: od 2 kn do 30 kn

Max. dobitak: 300.000 kn

Dama Karo
Demo

Dama Karo

Cijena: od 0,30 kn do 2 kn

Max. dobitak: 60.000 kn