Natječaj za dodjelu stipendija 

Natječaj za dodjelu stipendija u iznosu od 2.500,00 kuna mjesečno

PRAVO SUDJELOVANJA  na natječaju imaju studenti 3. i 4. godine studija FER-a i PMF-a i to pod slijedećim uvjetima:

  • Da je redoviti student 3. ili 4. godine studija
  • Da nije korisnik stipendije s obvezom zasnivanja radnog odnosa nakon završetka studija

UVJETI NATJEČAJA

Kandidat treba  predati svoj osobni rad na sljedeće teme:
  • osmišljavanje nove igre
  • redizajn weba

Rad se može poslati poštom na adresu HL, Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu budi.kreativan@lutrija.hr.
Prilikom prijave, potrebno je navesti kontakt podatke (ime, prezime, broj telefona, adresa, email). Odabrani sudionici će dobiti priliku da predstave vlastite radove pred stručnim žirijem.
Promotivne materijale i podatke potrebne za izradu rada, studenti mogu preuzeti na web stranici Organizatora, a za detaljnije upute i podršku na raspolaganju je  e-mail: budi.kreativan@lutrija.hr.
Prijavljeni rad mora biti vlasništvo kandidata koji sudjeluje na natječaju, te kandidat jamči da ima sva prava na rad. Nije dopušteno prijavljivati radove objavljene u knjigama, tiskovinama ili internetu kojeg autor nije kandidat na ovom natječaju. 
  
ODABIR NAJBOLJIH RADOVA

Najbolje radove odabrati će stručni žiri sastavljen od zaposlenika Organizatora.
Stručni žiri sastavljen od zaposlenika Organizatora odabrat će do 6 najboljih radova. Kriteriji za odabir svake od navedenih tema su sljedeći:

  • osmišljavanje nove igre: atraktivnost igre, pravila igre, izračun vjerojatnosti dobitaka, dostupnost igre, fair game, profitabilnost igre i društveno odgovorno poslovanje.
  • redizajn weba: originalnost, funkcionalnost, dizajn (mogući prijedlog novih dizajnerskih rješenja loga igara), zakonska regulativa, urednost

Po svakom kriteriju igra može biti ocjenjena bodovima od 1-10, a poredak predloženih igara će se utvrditi na osnovu osvojenih bodova.

TRAJANJE NATJEČAJA
 
Natječaj je otvoren do 14.09.2018., a kandidat/i čije igre budu ocijenjene najboljima biti će nagrađeni:

STIPENDIJOM U IZNOSU OD 2.500,00 KUNA MJESEČNO

Organizator će kandidatima koji na natječaju osvoje stipendiju ponuditi Ugovor o stipendiranju do kraja studija. Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju Organizator  se obvezuje svakog 15.u mjesecu za vrijeme trajanja školske godine (10 mjeseci u godini) isplatiti studentu stipendiju u iznosu od 2.500,00 kuna do kraja diplomskog studija uz uvjet redovnog polaganja ispita. Dodatno, nakon diplomskog studija Organizator se obavezuje dobitniku stipendije ponuditi posao adekvatan stručnoj spremi u Hrvatskoj Lutriji, a potpisivanjem Ugovora o stipendiranju od strane stipendista, stipendist se obvezuje u radnom odnosu s Organizatorom ostati minimalno broj mjeseci koliko je bio stipendiran.

OBJAVA DOBITNIKA

Temeljem raspisanog natječaja za stipendije "Budi kreativan", obavještavamo vas da su nakon prezentacija radova, stipendije dodjeljene sljedećim studentima:

1.       Davor Penzar – PMF, Zagreb
2.       Mihael Pavlić – FER, Zagreb
3.       Bruno Seljan – PMF, Zagreb
 
Čestitamo dobitnicima!

Sudjelovanjem na natječaju kandidati daju svoj pristanak na javnu objavu imena stipendista.